Technische uitzendbureaus in 2015

Het jaar 2016 was voor een aantal bedrijven in Nederland het jaar van een (klein) economisch herstel. Bedrijven zagen hun orderportefeuille groeien en konden boven de kostprijs producten en diensten leveren. Dat bleek tijdens de economische crisis een enorme uitdaging die dikwijls niet haalbaar was. Vooral bouwbedrijven maakten in 2016 een grote groei door ten opzichte van de crisisjaren. Dat is niet verwonderlijk want deze sector werd zeer hard geraakt door de economische malaise.

Bedrijven die aan de bouwsector verbonden zijn zoals installatiebedrijven en elektrobedrijven merkten de opleving in de bouwsector ook en konden daarvan goed meeprofiteren. In de industrie en de werktuigbouwkunde was er een minder spectaculaire groei. De technische uitzendbureaus  maakten in Nederland eveneens een groei door indien zij actief waren in de bouwsector en aanverwante sectoren.

Technische uitzendbureaus maakten groei door
Uitzendbureaus die actief zijn in de techniek maakten in 2015 een groei in omzet en in uren. Er werd door verschillende bedrijven in techniek meer tijdelijk technisch personeel ingezet. Bedrijven durven het vaak nog niet aan om personeel meteen op contract te nemen, daarvoor is het economisch herstel nog te pril.

Desondanks moeten de pieken in de productie en de bouw wel effectief worden weggewerkt. Vaak is dat niet mogelijk met het aanwezige personeelsbestand omdat overwerken slechts een oplossing is voor een korte periode. Daarom zal men op een gegeven moment wel extra personeel op tijdelijke basis in moeten zetten. Door ervaren tijdelijke krachten in te lenen kunnen bedrijven de productiesnelheid vergroten en de leveringsdatums halen. Uitzendbureaus merkten deze ontwikkeling in 2015 aan de toename in het aantal aanvragen naar technisch personeel. Daardoor maakten de meeste technische uitzendbureaus een groei door. Dit was vooral het geval bij de uitzendbureaus die actief zijn in de bouw, civiele techniek en aanverwante sectoren zoals de installatietechniek en elektrotechniek. In de overige sectoren was de toename in uitzenduren minder groot.

Kwaliteit van technisch personeel het belangrijkste
Voor veel bedrijven in de techniek is de kwaliteit van personeel het belangrijkste aspect. Daarnaast moet de prijs van technisch personeel niet te hoog zijn. Met niet te hoog bedoelt men in dit verband dat de kosten van het personeel verwerkt moeten kunnen worden in de vraagprijs voor een product of dienst. De prijzen van producten en diensten werden in de economische crisisjaren behoorlijk ‘uitgeknepen’. In 2015 lijken de prijzen minder onder druk te staan waardoor er ruimte ontstaat. Uiteraard willen bedrijven deze ‘ruimte’ graag opvullen door hun eigen winstmarge te vergroten.

Daarnaast heeft ook het personeel in de techniek, met name in de metaalsector, goed van zich laten horen in 2015. Juist in deze sector ontstond verhoudingsgewijs weinig financiële ruimte voor bijvoorbeeld een loonsverhoging.

Bedrijven weten echter wel dat kwaliteit een prijskaartje heeft. Daarom zijn ze, met name in de uitzendmarkt, bereid om voor tijdelijke krachten met de juiste ervaring wat meer te betalen. Voor uitzendbureaus in de techniek is het dan een uitdaging om de kandidaten te selecteren die over de juiste kwaliteiten beschikken. Dat is niet eenvoudig als verschillende bedrijven dezelfde technische personeelsleden zoeken.

Ervaren intercedenten zijn belangrijk
Niet alleen het flexpersoneel dient over de juiste ervaring te beschikken, ook bij uitzendbureaus intern zijn ervaren intercedenten een belangrijke factor. Nu de aanvragen voor flexkrachten in de techniek toenemen neemt ook de vraag naar ervaren intercedenten in de techniek toe. Tijdens de economische crisis kwamen er ervaren technische intercedenten beschikbaar op de arbeidsmarkt. Deze zijn nu echter tegen het einde van 2015 nauwelijks te vinden in de cv-databases van vacaturebanken.

Uitzendbureaus hebben ervaren technische intercedenten nodig omdat intercedenten met ervaring in de techniek sneller en beter een match kunnen maken tussen technisch personeel en een technische vacature. Voor uitzendbureaus in de techniek wordt de komende tijd interessant. Ze zullen er alles aan moeten doen om hun eigen technische intercedenten te behouden en ook technische flexpersoneel. Voor onervaren intercedenten die in de techniek gaan bemiddelen zijn aanvullende technische opleidingen, trainingen en cursussen een nuttig middel om hun kennis over de technische sector te verbreden en te verdiepen.