Nieuwe oplaadpalen voor elektrische auto’s in 2016

In 2016 worden er door het energiebedrijf Eneco nieuwe oplaadpalen voor elektrische auto’s in Nederland geplaatst. Dit doet het energiebedrijf samen met de provincie Noord-Brabant. In deze provincie worden vijftig nieuwe laadpalen geplaatst. Elektrische auto’s kunnen bij deze laadpalen hun accu’s opladen met groene stroom.

Zondag 6 december werd het nieuws over de plaatsing van de laadpalen bekend gemaakt op de klimaatconferentie in Parijs. Het initiatief is slechts één onderdeel van een bredere samenwerking tussen het energiebedrijf en de provincie.

Locatie van de laadpalen onduidelijk
Bij de vermelding werd niet aangegeven waar de laadpalen precies geplaatst zullen worden. Wel is duidelijk gemaakt dat de laadpalen in de eerste helft van 2016 zullen worden geplaatst. De details over de betaling van het plaatsen van de laadpalen en het beheer daarvan zijn nog niet bekend gemaakt.

Eneco wil meer laadpalen plaatsen
Energiebedrijf Eneco ziet de samenwerking met de provincie Noord-Brabant als een eerste opstap voor een samenwerking met andere provincies. Het bedrijf Eneco heeft de hoop uitgesproken dat ze in de toekomst met meerdere provincies dit soort samenwerkingsovereenkomsten kan afsluiten. Eneco is ervaren op het gebied van het plaatsen van laadpalen. Zo levert het energiebedrijf al geruime tijd laadpalen voor elektrische auto’s bij consumenten thuis.

Extra elektrische voertuigen
Provincie Noord-Brabant wil haar bijdrage leveren aan de verduurzaming van Nederland. Auto’s leveren een behoorlijke hoeveelheid CO2 emissie. Door meer elektrische auto’s op de wegen kan deze CO2 uitstoot omlaag. De provincie hoopt dat in 2020 ongeveer 100.000 elektrische voertuigen kunnen voorzien van elektrische stroom doormiddel van laadpunten. De huidige oplaadcapaciteit in de provincie moet daarvoor omhoog. De vijftig semipublieke oplaadpunten die in de eerste helft van 2016 in samenwerking met Eneco door de provincie worden geplaatst zijn een eerste stap in de goede richting.

Reactie van Technisch Werken
Elektrisch rijden wordt populairder maar het gebrek aan oplaadpunten weerhoudt veel automobilisten er van om een elektrische auto aan te schaffen. Ook zijn elektrische auto’s nog vrij nieuw op de Nederlandse wegen. Natuurlijk rijden er al wat elektrische auto’s maar men is nog niet echt aan het idee gewend.

Veel mensen zijn nog sceptisch. Ze verwachten nog zogenoemde ‘kinderziekten’ en willen eerst kijken hoe deze ontwikkeling zich in de praktijk ontvouwt. Daarnaast gebruiken veel mensen hun eigen omgeving, vrienden en kennissen als referentiekader. Als die elektrisch beginnen te rijden en hun positieve ervaringen gaan delen kan er al snel sprake zijn van een toename in de aanschaf en het gebruik van elektrische auto’s.