Technische sector wil statushouders aan het werk helpen vanwege personeelstekorten in 2022 en daarna

Er zijn op dit moment grote tekorten aan technisch personeel. Vanuit scholen komen onvoldoende vakkrachten beschikbaar om de tienduizenden vacatures in te vullen. Daarom heeft de technische sector een plan opgesteld om 60.000 openstaande vacatures in te vullen. In dit plan wordt gekeken naar statushouders en tijdelijk personeel van buiten de Europese Unie als oplossing.

Concurrentiepositie

De tekorten in de technische sector en de bouw zorgen er voor dat de bouwsector vastloopt en de energietransitie. Daarnaast worden ook minder producten en machines gemaakt. Doordat er nog steeds een enorm personeelstekort aanwezig is kan de technische sector ook minder winst behalen. Dat is ook minder gunstig voor de economie en de concurrentiepositie van Nederland.

Automatisering

De technische sector, werkgeversorganisatie VNO-NCW en MKB-Nederland hebben gezamenlijk een plan opgesteld. In dit plan wordt niet alleen gekeken naar het invullen van vacatures met statushouders en flex-personeel buiten de EU. Er zijn namelijk meer oplossingen waarmee het tekort aan personeel kan worden opgevangen. Zo wordt er ook gekeken naar automatisering en robotisering. Door meer machines toe te passen kan het werk van mensen worden overgenomen. Daardoor kan het aantal vacatures omlaag worden gebracht.

Samen optrekken

VNO-NCW-voorzitter Ingrid Thijssen geeft aan dat het vijf voor twaalf is. “Zonder onconventionele oplossingen loopt Nederland op tal van fronten letterlijk vast door het gebrek aan technici.” De uitstoom van personeel moet worden beperkt tot een minimum en de instroom van personeel moet worden verdubbeld. Om dat te bewerkstelligen zal er ook meer aandacht moeten komen voor starters. Verder kunnen ook zijinstromers een oplossing zijn. Dit zijn mensen die in een andere beroepssector werken en de overstap willen maken naar de technische sector. De overheid zou veel interesse hebben in de plannen aldus minister Micky Adriaansens (Economische Zaken). Hij benadrukt dat de overheid en het bedrijfsleven op dit gebied gezamenlijk moet optrekken.