Technische bedrijven starten januari 2014 met een positief gevoel

Technische bedrijven blijken in januari 2014 minder negatief over de economische vooruitzichten dan in dezelfde maand een jaar geleden. Bedrijven geven in gesprekken aan dat ze positieve verwachtingen hebben over 2014. Deze positieve verwachtingen hebben te maken met het aantal offertes dat bedrijven uitschrijven. Er lijkt in de werktuigbouwkunde een stijgende vraag te ontstaan naar nieuwe producten. Daarnaast zijn bedrijven ook bereid om meer te investeren in het onderhoud van hun bestaande machinepark. Dit zorgt er voor dat toeleveranciers ook meer onderdelen kunnen verspanen en fabriceren. Bedrijven kunnen door deze positieve berichten het jaar 2014 met vertrouwen tegemoet zien.

Dit vertrouwen zorgt er voor dat verschillende bedrijven in de werktuigbouwkunde er niet voor kiezen om personeel te ontslaan. Ze wachten met eventuele ontslagen om te kijken of de markt daadwerkelijk aantrekt. Het ontslaan van personeel terwijl er wel positieve vooruitzichten zijn is niet verstandig. Hierdoor kunnen bedrijven goed ingewerkte vakkrachten kwijtraken terwijl ze die op een later moment hard nodig kunnen hebben. De snelheid waarmee aan klanten geleverd moet worden is voor veel bedrijven hoog. Daardoor kunnen opdrachten niet worden uitgesmeerd over een langere termijn. Deze situatie zorgt voor veel druk op de planning. Bedrijven proberen pieken en dalen in de productie af te vlakken met overwerkuren die in een rustige periode opgenomen moeten worden. Dit vergt een grote mate van flexibiliteit van het personeel.

Veel personeel is bereid om voor het behoud van hun baan zichzelf flexibel op te stellen. Berichten met betrekking tot overwerk en onregelmatige uren worden met minder weerstand door personeel aanvaard. Bedrijven kunnen door deze flexibiliteit hun productie beter afstemmen op de vraag van de klant. Dit zorgt er voor dat leveringsdatums in de praktijk beter gehaald kunnen worden. De klanttevredenheid neemt toe en het aantal opdrachten kan voor bedrijven ook groeien. Dit zijn positieve ontwikkelingen waar veel bedrijven begin 2014 mee bezig zijn.

Of het positieve beeld van de markt werkelijkheid zal worden is natuurlijk nog even afwachten. Wereldwijd is men positiever over de economische ontwikkelingen. Er hoeft echter niet veel te gebeuren en het consumentenvertrouwen neemt af. Economie draait om emotie en de ratio voert hierbij niet altijd de boventoon. Dit zorgt er voor dat economen moeilijk prognoses kunnen maken over de economie. Bedrijven hebben daar ook moeite mee maar staan niet aan de zijlijn toe te kijken.
Bedrijven behoren als belangrijk onderdeel van de economie een belangrijke
bijdrage te leveren aan de verwezenlijking van de positieve economische vooruitzichten.