Besluit over terugdringing gaswinning Groningen 2014 in zicht

Vrijdag 17 januari 2014 buigt de ministerraad zich over de kwestie omtrent de gaswinning in Groningen. In Groningen willen de bewoners die in de buurt van de gaslocatie wonen dat het winnen van gas wordt teruggedrongen. De Groningers zijn bang dat het aantal aardbevingen ten gevolge van de gaswinning zal toenemen als de gaswinning niet tijdig een halt wordt toegeroepen. De Groningers hebben al een aantal aardbevingen achter de rug. Deze aardbevingen hebben voor een bodemdaling gezorgd en daarnaast ook scheuren en andere schade veroorzaakt aan de woningen die in de buurt van de gaswinninglocatie staan.

De ministerraad zal op vrijdag 17 januari besluiten of in Groningen minder gas gewonnen moet worden of niet. Het gaat daarbij om de jaarlijkse gaswinning die door de NAM uit de aardbodem van Groningen wordt gehaald. De overheid heeft met de NAM een afspraak gemaakt over de hoeveelheid gas die de NAM in tien jaar uit de Groningse aardbodem mag halen. De jaarlijkse hoeveelheid gas die uit de aardbodem wordt gehaald kan daardoor verschillen. In 2013 heeft de NAM verhoudingsgewijs veel gas uit de aardbodem gehaald. Dit gebeurde tot groot ongenoegen van de Groningers die daarvan hinder ondervonden. Een jaar gelden werd door de Toezichthouder Staatstoezicht op de Mijnen (SODM) geadviseerd om de gaswinning flink terug te dringen. Door het terugdringen van de gaswinning zou de kans op aardbevingen boven de 3,9 op de schaal van Richter aanzienlijk worden verkleind.

De keerzijde van de medaille is de kant van de NAM en de Rijksbegroting. De export van gas is voor Nederland een belangrijke inkomstenbron. Als de ministerraad besluit om de gasproductie te verminderen heeft dat grote financiële consequenties. De export van gas levert Nederland jaarlijks meer dan tien miljard euro op. Wanneer de ministerraad besluit om de productie van gas met tien procent te reduceren kan dit een schadepost opleveren voor de Rijksbegroting. Deze schadepost wordt geraamd op ongeveer een miljard.

Reactie van Technisch Werken
De ministerraad buigt zich op vrijdag 17 Januari 2014 ook over het betalen van een schadevergoeding aan de Groningers die getroffen zijn door de aardbeving. Dit is slechts een tijdelijke oplossing. Er zal een structurele oplossing geboden moeten worden in Groningen. Alleen compensatie van schade is hierin niet voldoende. Schade moet voorkomen worden. Als het reduceren van de gasproductie daarvoor de enige oplossing is zal deze moeten worden aangewend. Daarnaast is er niets mis met het idee om de gaswinning over een langere termijn te laten plaatsvinden. Uiteindelijk raken de gasvelden een keer op. Het is misschien verstandig om deze velden niet in een hoog tempo leeg te halen. Uiteraard zijn er verschillende instanties betrokken bij de advisering over deze problematiek. Nu is het afwachten of de ministerraad een verstandig besluit neemt. Of een besluit verstandig is zal meestal pas in de praktijk blijken.