Techniek Nederland: steeds meer jongeren willen loodgieter worden in 2023

Het beroep loodgieter wordt populairder in Nederland. Dit blijkt onder andere uit de inschrijvingen voor opleidingen op het gebied van sanitair en verwarmingstechniek. Er wordt door branchevereniging Techniek Nederland gesproken over een omslag. Voorzitter Doekle Terpstra heeft in aanloop naar de Wereldloodgietersdag aangegeven dat er nog steeds sprake is van een groot tekort aan technische vakmensen. Desondanks zijn er wel positieve ontwikkelingen. Volgens Terpstra zijn er steeds meer jongeren die kiezen voor een technische beroepsopleiding. Er komen ook meer zijinstromers in het loodgietersvak.

Wereldloodgietersdag 2023

De aandacht voor de installatietechniek en het loodgietersvak neemt toe. Morgen op zaterdag 11 maart 2023 is er daarom tijdens World Plumbing Day extra aandacht voor het beroep loodgieter. Het vak moet meer erkenning krijgen en er is behoefte aan een grote instroom aan extra personeel. Er zijn nog duizenden vacatures die open staan in de installatiebranche. Het aantal leerlingen dat kiest voor het technisch profiel Produceren, Installeren, Energie (PIE) is dit schooljaar met 8 procent gestegen. Op dit moment zijn er 4.971 leerlingen in het derde studiejaar. De vergrijzing in de installatiebranche kan echter nog worden gecompenseerd door deze instroom.

Aandacht voor het vak loodgieter

Steeds meer bedrijven en consumenten merken het tekort aan installatiemonteurs. Er zijn grote wachttijden voor het plaatsen van verwarmingssystemen waaronder warmtepompen. Daarnaast is ook voor het plaatsen van sanitair nauwelijks personeel beschikbaar om deze projecten op korte termijn uit te voeren. Werkzaamheden in waterleidingen en rioleringen hebben ook vertraging door het tekort aan personeel. Daarom is er terecht veel aandacht voor installatiemonteurs op Wereldloodgietersdag 2023.