Alliander kan stijgende vraag naar elektriciteit nauwelijks aan in 2023

In Nederland neemt de vraag naar elektriciteit toe. Doordat consumenten en bedrijven meer gebruik maken van elektrische auto’s en elektrische verwarmingssystemen neemt de vraag naar elektriciteit toe. Daarnaast neemt ook het aanbod aan elektriciteit toe. Dit heeft met name te maken met de grote hoeveelheid zonnepanelen waarmee elektriciteit wordt opgewekt op daken door heel Nederland. Ook deze stroom wordt over het netwerk van Alliander getransporteerd. De hoeveelheid stroom over het netwerk neemt daardoor toe. Het gevolg is dat het netwerk moet worden uitgebreid om overbelasting te voorkomen.

Dit is echter niet zomaar gerealiseerd. De komende jaren zouden volgens het bedrijf twintigduizend elektriciteitshuisjes moeten worden geplaatst in Nederland. Dat betekent ook dat één op de drie straten in Nederland opengebroken zal moeten worden om het elektriciteitsnet te versterken. Een enorme klus die niet zomaar klaar is. Toch is er ook veel gebeurd het afgelopen jaar. Er zijn ruim tweeduizend elektriciteitshuisjes geplaatst en er is meer dan 2.200 kilometer aan nieuwe elektriciteitskabels geplaatst. In heel 2022 is meer dan 1,2 miljard euro geïnvesteerd in onder andere de uitbereiding van gas- en elektriciteitsnetten. Alliander investeerde in 2021 iets meer dan 1 miljard euro.