Alliander wil laadpalenproducent Allego verkopen in 2018

Alliander is op dit moment eigenaar van Allego. Het bedrijf Allego werd in 2013 opgezet en is vanaf die tijd bezig om verschillende oplossingen te ontwikkelen waarmee elektrische auto’s kunnen worden opgeladen. Dit zijn meestal maatwerkoplossingen die worden geboden aan gemeenten, bedrijven en vervoersmaatschappijen die willen investeren in de laadinfrastructuur voor elektrische auto’s.

Alliander wil echter Allego afstoten. Het netwerkbedrijf is van mening dat Allego onder een andere eigenaar beter kan inspelen op de ontwikkelingen in de toekomst. De laadpalenproducent is in Europa steeds meer terrein aan het winnen. De investeringsrisico’s nemen daardoor ook toe voor Alliander. Het risicoprofiel dat nu ontstaat rondom Allego past niet meer bij een bedrijf zoals Alliander. Dat heeft de Alliander-topvrouw Ingrid Thijssen ook benoemd. Er zijn veel ontwikkelingen op het gebied van elektrisch vervoer.

Daarnaast zijn er ook doelstellingen vanuit de overheid. Uit deze doelstellingen komt bijvoorbeeld naar voren dat over twaalf jaar iedere auto in Nederland emissieloos moet zijn. Dit betekent niet alleen een energietransitie in de automotive maar ook een investering in de laadpaalinfrastructuur in Nederland en daar buiten. Er zijn onder andere honderdduizenden nieuwe laadpalen nodig om de energietransitie in de autotechniek te faciliteren. Zonder uitgebreide laadinfrastructuur kunnen elektrische auto’s niet goed worden ingezet op de autowegen. De ontwikkeling en het gebruik van elektrische auto’s loopt daardoor parallel aan de ontwikkeling en het plaatsen van laadpalen die geschikt zijn om deze auto’s van elektrische stroom te voorzien.