Europese Commissie wil elektriciteit uit hernieuwbare bronnen goedkoper maken vanaf 2023

De Europese Commissie heeft plannen om de energiemarkt van Europa te veranderen. Het moet goedkoper worden om elektrische stroom af te nemen van hernieuwbare bronnen. Dit bericht stond maandag 2 januari 2023 in de Financial Times. Het bericht is geschreven op basis van een inzage van een ontwerpplan. Al maanden is elektrische stroom aanzienlijk duurder dan een aantal jaar geleden. Dat komt omdat elektriciteit nog veel wordt gewonnen vanuit energiecentrales die draaien op aardgas. Hoewel niet alle elektriciteit wordt opgewekt vanuit energiecentrales die op aardgas draaien wordt vanuit energiebedrijven in Europa wel gerekend met de elektriciteitsprijs van energiecentrales. De Europese Commissie is het hier niet mee eens. Het is volgens de commissie niet juist dat elektriciteit uit duurzame hernieuwbare bronnen evenveel kost als energie die wordt opgewekt uit aardgas.

Voor het opwekken van elektriciteit uit windmolens en zonnepanelen worden veel minder kosten gemaakt. Daarom is de Europese Commissie van plan om de energiemarkt te wijzigen. De marktprijs voor elektriciteit wordt nu bepaald door de producent die de laatste en duurste eenheid stroom voorziet die nodig is om te voldoen aan de vraag naar elektriciteit. Door de hogere prijzen voor elektriciteit hebben bepaalde energieproducenten te maken met een enorme stijging van hun winst. Dat terwijl het opwekken van elektriciteit uit hernieuwbare bronnen alleen maar aan het toenemen is. Het huidige systeem moet volgens de Europese Commissie veranderen in een markt waarin de marktprijs van elektriciteit de productieprijs weerspiegelt. Elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen zou in de toekomst veel betaalbaarder moeten worden.