Begin april 2022 voor het eerst ruim de helft van alle verbruikte elektrische stroom uit hernieuwbare bronnen

Op elektrisch gebied is Nederland behoorlijk aan het verduurzamen. De windturbines en de zonnepanelen zorgen er voor dat er veel elektrische stroom wordt opgewekt uit hernieuwbare energiebronnen. Afgelopen week zou ruim de helft van alle gebruikte elektriciteit uit hernieuwbare bronnen afkomstig zijn geweest. Dit wordt duidelijk gemaakt door cijfers van de website Energieopwek.nl. Deze organisatie is een samenwerkingsverband van onder andere Tennet, de Gasunie en Netbeheer Nederland.

Hernieuwbare energiebronnen

Afgelopen week kwam bijna 54 procent van de gebruikte elektriciteit uit bronnen die hernieuwbaar zijn zoals windkracht en zonlicht. In totaal kwam 11 procent van de energie uit zonlicht. Daarnaast kwam 31 procent uit windkracht en ongeveer 10 procent uit biomassa. Deze cijfers maken duidelijk dat verhoudingsgewijs veel hernieuwbare energie uit windkracht wordt gehaald doormiddel van windturbines oftewel windmolens. Het plaatsen van windmolens levert dus daadwerkelijk veel elektrische stroom op vooral wanneer het in een periode veel waait. Dat is natuurlijk de afgelopen tijd wel het geval geweest. Er stond een harde wind en er waren ook periodes met zon.

Topweek voor duurzame energie

Als men de cijfers van afgelopen week vergelijkt met de absolute topweek op het gebied van hernieuwbare stroom vorig jaar dan is er een duidelijk groei merkbaar. Vorig jaar kwam in de topweek 46 procent van de verbruikte elektrische stroom uit hernieuwbare energiebronnen. De groei in het aandeel van hernieuwbare energiebronnen is logisch te verklaren volgens experts. Er worden steeds meer zonnepanelen en windturbines geplaatst in Nederland door bedrijven maar ook particulieren. Vanwege die ontwikkelingen zijn er meer mogelijkheden om duurzame energie op te wekken. Zo werd in 2020 bijvoorbeeld het windpark Borssele in gebruik genomen. Door deze ontwikkeling is het vermogen van windparken op zee meer dan verdubbeld ten opzichte van het jaar ervoor.