Allego mag niet de indruk wekken zelf elektriciteit te leveren

Allego is een dochterbedrijf van Alliander. Deze dochtermaatschappij werkt aan de infrastructuur van elektrische laadpalen. Nuon spande een rechtszaak aan tegen Allego omdat dit bedrijf volgens Nuon nu de indruk zou wekken zelf elektriciteit te leveren. Op woensdag 28 september 2016 deed de rechtbank van Gelderland uitspraak over deze zaak. Deze voorzieningenrechter oordeelde dat Allego zich niet mag voordoen als elektriciteitsleverancier. Concreet houdt dit in dat Allego bij aanbiedingen aan overheden voor het aanleggen en exploiteren van laadpalen voor elektrische voertuigen niet de suggestie mag wekken dat de onderneming ook zelf de elektriciteit voor de laadpalen gaat leveren.

Het vonnis

In het vonnis van de rechter staat:

“Van Allego mag worden verwacht dat zij zich jegens overheden niet zelf verbindt tot het leveren van elektriciteit voor laadsessies en dat zij in haar aanbiedingen ook niet de indruk wekt dat zij dat zelf kan of zal doen”.

Aan de uitspraak is een dwangsom verbonden. Voor iedere keer dat het bedrijf Allego zich niet aan de uitspraak van de rechter houdt die Allego aan Nuon een dwangsom van 200.000 te betalen. Het totaalbedrag van de dwangsom kan oplopen tot een bedrag van maximaal 10 miljoen euro.

Wet Onafhankelijk Netbeheer

Nuon is het niet eens met de dienstverlening van Allego onder de paraplu van Alliander. Het bedrijf Allego zou concurrentievoordeel opleveren voor Alliander. Alliander zou namelijk via Allego opdrachten binnen halen met betrekking tot de aanleg van de infrastructuur voor de laadpalen en de exploitatie en het onderhoud van laadpalen voor elektrische auto’s. Nuon wil dat Alliander stopt met deze werkwijze. Alliander is een netwerkbedrijf en daarom dient dit bedrijf zich te houden aan de Wet Onafhankelijk Netbeheer. Dit wordt ook wel de splitsingswet genoemd. Nuon vindt dat Alliander deze wet met de dienstverlening van haar dochteronderneming Allego overtreed. De voorzieningenrechter acht dit echter niet voldoende bewezen.