Reactie Allego op uitspraak voorzieningenrechter 28 september 2016

Op 28 september 2016 oordeelde de voorzieningenrechter dat Allego zich niet mag voordoen als leverancier van elektriciteit aan laadpalen. Het bedrijf dient zich puur te richten op het plaatsen van de laadpalen en alles wat daar bij hoort, het leveren van elektriciteit valt daar niet onder. Allego is een dochteronderneming van energieleverancier Alliander en Nuon is een concurrerende energieleverancier. Nuon spande de rechtszaak aan omdat ze naar eigen zeggen vermoed dat er sprake is van een oneerlijke concurrentie.

Allego deelt deze mening niet. In een reactie op het vonnis geeft het bedrijf aan dat het bedrijf zich richt op de ontwikkeling, selectie, installatie, beheer en het onderhoud van de laadinfrastructuur. Dit zijn de laadpalen die worden gebruikt voor elektrische auto’s.  Het bedrijf geeft aan dat Allego geen elektriciteit levert en daardoor dus ook de wet niet overtreedt. Verder geeft Allego aan dat ze in tegenstelling tot Nuon, “geen enkel commercieel belang” hebben bij de verkoop en levering van elektriciteit. Sinds 2016 wordt elektriciteit door energieleverancier Vandebron geleverd en dus niet door Alliander waar Allego een dochteronderneming van is.

Allego benadrukt dat ze een zuivere rol heeft op de markt. Het bedrijf voldoet gewoon aan de wet in tegenstelling tot wat Nuon beweert aldus CEO Anja van Niersen van Allego. Het bedrijf belooft zich in te spannen om duidelijk te maken welke diensten het bedrijf levert en welke dienst niet door het bedrijf worden geleverd.  Zo wordt duidelijk  dat Allego geen elektriciteit levert.