Tachtig procent afval wordt hergebruikt in Nederland in 2017

Het hergebruiken van producten, het recyclen afval en het voorkomen dat nieuwe grondstoffen worden gebruikt in de maatschappij is kenmerkend voor een circulaire economie. In Nederland werd in 2003 het eerste Landelijke Afvalbeheerplan van kracht. Nu in 2017 blijkt dat ruim 80 procent van het afval in Nederland wordt hergebruikt. Dit bericht werd donderdag 28 december 2017 bekend gemaakt door Milieu Service Nederland.

De organisatie geeft aan dat Nederland toe is aan een volgende stap. Zo moeten we in Nederland leren om zo efficiënt mogelijk met grondstoffen om te gaan. Er moet voorkomen worden dat er meer afval wordt geproduceerd aldus Willemijn van der Werf. Zij is businessdeveloper met betrekking tot circulaire economie voor TNO. Volgens Van der Werf moeten “academisch onderzoek, toegepast onderzoek en praktische toepassingen” samen worden gebracht om innovatieve oplossingen te implementeren.

Het begrip afval mag volgens de TNO echter niet belemmerend werken. In een circulaire economie zou de term afval eigenlijk niet meer van toepassing zijn. In een circulaire economie is er namelijk alleen sprake van grondstoffen en herbruikbare producten. Afval behoort dan tot verleden tijd.