In Nederland wordt 80% van het afval gerecycled in 2018

Nederland wordt in verhouding veel afval gerecycled. In totaal zou tachtig procent van al het afval worden gerecycled. Desondanks wordt slechts acht procent van het gerecycled materiaal in de Nederlandse economie gebruikt. Dit komt naar voren uit een rapport dat maandag 15 januari 2018 is gepubliceerd door:
• het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL),
• het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
• Rijkinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

De doelstelling van de overheid is het gebruik van grondstoffen in 2030 te halveren. Dit zou betekenen dat er nog behoorlijk wat moet veranderen. Er wordt wel veen afval gerecycled maar dat gerecyclede afval komt klaarblijkelijk niet in onze economie terecht. In plaats daarvan wordt er in de Nederlandse productieprocessen nog hoofdzakelijk nieuwe grondstoffen verwerkt.

Circulaire economie
Nederland is nog lang geen circulaire economie. Dit is weliswaar het streven maar er worden nog teveel nieuwe materialen en grondstoffen gebruikt om te spreken van een circulaire economie. In 2050 zou Nederland volgens de doelstelling van het kabinet volledig circulair zijn. Deze doelstelling is veel ambitieuzer dan de doelstelling die de meeste Europese landen hebben opgesteld over de circulaire economie.

De organisaties die het rapport hebben opgesteld introduceren een ‘circulair’ equivalent van de Nationale Energieverkenning (NEV). In deze circulaire equivalent van de NEV zou ieder jaar een update worden gegeven over het energieverbruik in Nederland en de vooruitzichten op dit gebied voor de komende jaren.

Primaire abiotische grondstoffen
Het gebruik van zogenoemde primaire abiotische grondstoffen moet in 2030 gehalveerd zijn in Nederland. Abiotische grondstoffen zijn bijvoorbeeld fossiele brandstoffen, mineralen en metalen.

Circulaire economie zorgt voor banengroei
Uit het onderzoek komt naar voren dat er in Nederland veel enthousiasme is voor de circulaire economie. De circulaire economie vormt een oplossing voor het grondstoffenprobleem en kan Nederland 7 miljard euro opleveren.

Daarnaast biedt het streven naar een dergelijke economie ook kansen voor Nederland. Het is goed dat Nederland haar grondstoffen circuleert want dat verstevigd haar internationale concurrentiepositie. Ook de werkgelegenheid zal toenemen. Eerdere verkennende berekeningen maken duidelijk dat de circulaire economie rond de 54.000 nieuwe banen kan opleveren.