Europees akkoord gesloten in december 2017 over aanpak afval en verspilling

Circulaire economie is een term die regelmatig wordt genoemd in het kader van de verduurzaming van de economie. In feite houdt circulaire economie in dat er zo weinig mogelijk ‘nieuwe’ grondstoffen worden aangewend voor bijvoorbeeld productieprocessen. In plaats daarvan moeten grondstoffen die reeds in de circulatie zijn gebracht opnieuw worden gebruikt wanneer het oorspronkelijke product afval is geworden. Uit afval moeten dus nieuwe producten worden gemaakt, dat is een belangrijk kernaspect van circulaire economie. Daarbij staat hergebruik en recycling centraal.

Afvalstroom beperken
In Europa wordt nogal wat afval geproduceerd door consumenten maar ook door bedrijven. Deze afvalstroom moet worden beperkt. Daarom hebben de EU-lidstaten en het Europees Parlement zondagnacht in Brussel een principeakkoord gesloten over het terugdringen van afval en verspilling binnen de EU. Dit akkoord zorgt echter wel voor verplichtingen. Alle lidstaten krijgen namelijk bindende doelstellingen die zijn gekoppeld aan de jaren  2025, 2030 en 2035. In 2030 zou in totaal zeventig procent van het afval van verpakkingsmateriaal moeten worden gerecycled.

Recycling en hergebruik
Aan het einde van 2023 moet biologisch afbreekbaar afval in de hele EU gescheiden worden ingezameld. Voor het jaar 2035 zou in totaal 65 procent van het huishoudelijk afval moeten worden gerecycled of hergebruikt en in dat jaar mag nog maar 10 procent worden afgevoerd naar een stortplaats. Tegen 2050 zou de voedselafvalberg gehalveerd moeten zijn, tenminste dat is het streven van de EU-lidstaten.

Kringloopeconomie en circulaire economie
Siim Kiisler de milieuminister van tijdelijk EU-voorzitter Estland noemde het principeakkoord een ”uitgebalanceerd compromis”. Verder zijn hij over het akkoord dat dit de omslag naar een kringloopeconomie zal versnellen. Een kringloopeconomie is in feite vergelijkbaar met een circulaire economie. Door het principeakkoord hebben de EU-lidstaten zich gecommitteerd aan verplichte doelen rond hergebruik, recycling, afvalstort en het beter beheren van afvalstromen. Het verbranden van afval en het storten van afval moet sterk worden teruggedrongen. EU-milieucommissaris Karmenu Vella  geeft aan dat het nieuwe doel met betrekking tot plastic verpakkingen in 2030 enorm zal bijdragen aan het verminderen van de vervuiling van de zeeën.