Burgers moeten beter worden voorgelicht op het gebied van afval scheiden in 2019

Circulaire economie is een belangrijke doelstelling van de overheid om verspilling tegen te gaan. In feite draait de circulaire economie om het hergebruiken van producten en verpakkingen. Door dit te doen zijn er niet of nauwelijks nieuwe grondstoffen uit de natuur nodig. Dat is een ideale situatie maar de praktijk is helaas anders. Voor een circulaire economie is het gescheiden inzamelen van afval van groot belang. Het probleem is echter dat er in de praktijk niet of nauwelijks effectief wordt omgegaan met het scheiden van afvalstromen. Dat begint in feite bij de consument die het afval weggooit. Consumenten en burgers hebben een grote invloed op recycling en hergebruik van afval.

Dat merkt ook Vereniging Herwinning Textiel (VHT). Bij deze organisatie zijn verschillende goede doelen aangesloten die gebruikte kleding inzamelen om deze vervolgens te verstrekken aan bijvoorbeeld minder bedeelde mensen. Volgens de VHT komt er echter steeds vaker huisvuil en ander afval in de inzamelbakken voor oude kleding. Dat zorgt er voor dat veel ingezamelde kleding niet meer bruikbaar is. Directeur Erica van Doorn van stichting Sympany geeft aan dat van elke honderd ingezamelde vuilniszakken er twaalf gevuld zijn met afval in plaats van kleding. Burgers zouden volgens haar betere voorlichting moeten krijgen op het gebied van het scheiden van afval en wat ze wel en niet in de kledinginzamelbakken mogen plaatsen.