Stress en intimidatie belangrijke veroorzakers van arbeidsongeval

Arbeidsongevallen moeten natuurlijk worden voorkomen. Werkgevers en werknemers zijn verplicht om zich optimaal in te zetten om ongelukken en bijna-ongelukken op de werkvloer te voorkomen. Dat vereist wederzijdse verantwoordelijkheid. Toch komen arbeidsongevallen in Nederland helaas nog te vaak voor. Daarom is het belangrijk om onderzoek te doen naar de oorzaken van deze ongevallen. Ongeveer 1 op de 5 werknemers die in 2021 minstens één dag niet kon werken door een bedrijfsongeval geeft aan dat dit komt door psychische overbelasting. Deze overbelasting kan het gevolg zijn van stress of intimidatie. Door stressfactoren of het ervaren van intimidatie kunnen mensen uit de concentratie raken en kunnen ongelukken voorkomen.

Na psychische overbelasting vormen ook andere factoren een verhoogd risico op ongevallen. De daadwerkelijke werkvloer is bijvoorbeeld van belang. Als deze glad is of voorzien is van allemaal obstakels dan is de kans op uitglijden of struikelen heel groot. Ook andere vormen van vallen worden genoemd als oorzaken die een verhoogd risico op arbeidsongevallen kunnen opleveren. Je kunt hierbij denken aan het verstappen vanuit hoogteverschillen of werken op ondeugdelijke ladders en andere constructies op hoogte. Volgens het statistiekbureau CBS werkt een grote groep van de werknemers die te maken krijgt met ongevallen vanuit stress en intimidatie in de zorg. Deze groep heeft soms ook te maken met het (te) zwaar tillen of het maken van verkeerde bewegingen. Dat kan allemaal zorgen voor een ongeval of blessure.

In heel Nederland kregen 196.000 werknemers in 2021 te maken met een ongeval op het werk. Van 100.000 werknemers die tot deze groep behoorden heeft er één of meerdere dagen verzuim plaatsgevonden. In de transport- en logistieke sector is het risico op arbeidsongevallen het grootste overigens. Hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan mensen die werken als vrachtwagenchauffeur. Daarnaast is ook in de techniek en de agrarische sector een verhoogde kans op verzuim aanwezig vanwege een arbeidsongeval.