Rotterdamse haven zoekt duizenden nieuwe werknemers vanaf 2023

De Rotterdamse haven heeft een grote hoeveelheid vacatures open staan. Door de energietransitie worden volgens schatting ongeveer tienduizend tot vijftienduizend extra werknemers gevraagd. Op dit moment staan er ongeveer achtduizend vacatures open. Op dinsdag 17 januari 2023 heeft het Havenbedrijf Rotterdam een bericht geplaatst. Daarin werd benoemd dat de arbeidsmarkt in het havengebied de komende jaren sterk gaat veranderen. Dit komt met name door de overgang naar hernieuwbare energie. Daardoor zullen bestaande functies veranderen of verdwijnen.

Doordat er zoveel vacatures ontstaan is het belangrijk dat er wordt samengewerkt. Daarom hebben een aantal bedrijven besloten om samen naar oplossingen te zoeken voor het personeelsprobleem. In ieder geval gaan Havenbedrijf Rotterdam, gemeente Rotterdam, Deltalinqs, Hogeschool Rotterdam, Techniek College Rotterdam en Scheepvaart en Transport College (STC) samenwerken op dit gebied. Hiervoor hebben de bedrijven een intentieverklaring getekend voor het vormen van de Human Capital Coalitie Energietransitie. Dit is een eerste aanzet voor het gezamenlijk aantrekken en behouden van voldoende en gekwalificeerd havenpersoneel gestart.