Oorzaken arbeidsongevallen in 2019 vaak eenzijdig

Op dinsdag 22 december 2020 heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek cijfers bekend gemaakt met betrekking tot de arbeidsomstandigheden in Nederland. Dit gebeurde doormiddel van de publicatie van de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden. Hieruit kwam naar voren dat in 2019 ongeveer 93.000 arbeidsongevallen zij geregistreerd waarbij werknemers 4 dagen of langer niet de werkzaamheden konden hervatten. Uit het onderzoek komt ook naar voren welke ongevallen over het algemeen veel werden geregistreerd. Het valt hierbij op dat veel ongevallen eenzijdig zijn geweest. Dat betekent dat een desbetreffende werknemer zichzelf schade of letsel heeft toegebracht en niet iemand anders.

Ongevallen in verschillende sectoren

Voorbeelden van eenzijdige ongevallen die regelmatig plaatsvinden op de werkvloer zijn struikelen en uitglijden. Ook het maken van een verkeerde beweging waardoor er een zware belasting op het lichaam ontstaat is een ongevallensoort die veel voorkomt. Te zwaar tillen wordt ook vaak genoemd als oorzaak van lichamelijk letsel. Ongeveer een kwart van de ongevallen is te wijten aan stress en intimidatie waardoor psychische overbelasting ontstaat op de werkvloer. Een groot aantal ongevallen vond plaats in de zorg, industrie en handel. Deze sectoren hebben ongeveer de helft van het totale aantal ongevallenregistraties gedaan in 2019. Volgens het CBS komt dit verhoudingsgewijs hoge aantal voort uit het feit dat in die sectoren veel werknemers werkzaam zijn. Relatief gezien vonden in de sectoren logistiek, bouw, afvalbeheer en waterbedrijven de meeste ongevallen plaats. De minste ongevallen vonden plaats in de ICT en energiesector.