Stop in 2018 met mbo-opleidingen die geen loopbaanperspectief bieden

De afgelopen jaren zijn er veel nieuwe opleidingen bijgekomen in het Nederlandse middelbaar beroepsonderwijs. Een groot aantal van de BBL-opleidingen en BOL-opleidingen die worden aangeboden op mbo-opleidingsinstituten hebben een grote meerwaarde op de arbeidsmarkt. Er zijn echter ook mbo-opleidingen die minder gunstige perspectieven bieden op werk. Volgens de Commissie Macrodoelmatigheid MBO zijn er in Nederland te veel mbo-opleidingen in de creatieve sector die onvoldoende kansen bieden op een betaalde baan. Volgens deze commissie zou het aantal plaatsen van deze studies moeten worden gereduceerd. Bovendien moet ook de kwaliteit van bepaalde mbo-opleidingen worden verbeterd.

Mbo-opleidingen stoppen
De Commissie Macrodoelmatigheid MBO heeft in haar advies aan de minister van Onderwijs geschreven dat twee opleidingen geheel zouden moeten verdwijnen uit het middelbaar beroepsonderwijs. Het zou hierbij gaan om de mbo-opleiding voor artiest en de mbo-opleiding voor DTP’er of opmaker van bijvoorbeeld boeken bij een uitgever.

Meer inzicht in de arbeidsmarkt
De commissie geeft ook in het advies aan dat opleidingsinstituten een beter inzicht moeten hebben van de loopbaanmogelijkheden van afgestudeerde mbo’ers. Daarbij moet worden gekeken naar de aansluiting op de arbeidsmarkt maar ook naar de aansluiting in het vervolgonderwijs. Veel studenten zouden wel eenvoudig aan een stageplaats geholpen kunnen worden maar de kans op een echte baan is niet bij elke opleiding even groot.

In een artikel in Het Financieele Dagblad (FD) staat dat het aantal studenten dat kiest voor een creatieve opleiding sinds 2005 is gestegen met 65 procent. Dat resulteerde in ongeveer zestigduizend studenten die een creatieve opleiding volgde in 2016. Geen enkele andere studierichting in het middelbaar beroepsonderwijs groeit zo hard. In de creatieve sector steeg de werkgelegenheid in die periode echter maar met 2,3 procent.

BBL en BOL opleidingen die kans op werk bieden
Er zijn echter ook BBL en BOL opleidingen die een grote kans op werk bieden aldus de auteurs van Technischwerken.nl. Er is namelijk een grote vraag naar technisch personeel. BBL-ers en BOL-ers in de elektrotechniek, installatietechniek en werktuigbouwkunde kunnen rekenen op een groot vacatureaanbod in de praktijk. Veel BBL-ers kunnen zelfs tijdens hun opleiding al bij een erkend leerbedrijf aan de slag en werkend leren. Met het huidige aanbod aan afgestudeerde mbo’ers in de techniek worden de vacatures op de arbeidsmarkt nog lang niet ingevuld.

Daarom zijn er steeds meer scholen en bedrijven die intensief met elkaar samenwerken om het aantal leerlingen op een technische BBL of technische BOL te vergroten zodat de vacatures op de technische arbeidsmarkt in de toekomst worden opgevuld. Ook uitzendbureaus in de techniek zijn hier mee bezig. Hierbij kun je denken aan VCU gecertificeerde uitzendbureaus die extra veel kennis hebben van de veiligheidseisen die zijn voorgeschreven vanuit het VCA. Deze uitzendbureaus weten vanuit hun opdrachtgevers hoe groot de vraag is naar technisch uitvoerend personeel op mbo-niveau.