Bouw zonneparken zorgt voor capaciteitsproblemen van elektriciteitsnet in 2018

In Nederland worden steeds meer zonneparken gebouwd. De toename in het aantal zonneparken zorgt er voor dat het elektriciteitsnet op sommige locaties wordt overbelast. In de regio’s Zuid-Groningen en Noord-Drenthe kan het elektriciteitsnet de toevoer van groene stroom nauwelijks aan. Daarom is hoogspanningsnetbeheerder TenneT een samenwerking aangegaan met de regionale netbeheerder Enexis. Gezamenlijk gaan de organisaties aan maatregelen om daar meer capaciteit in het elektriciteitsnetwerk aan te bieden.

Energietransitie
Nederland is volop bezig met de ontwikkeling van duurzame energievoorzieningen. Dit heeft alles te maken met klimaatakkoorden en de bijbehorende energietransitie. De focus op zonne-energie wordt onder andere gevoed door lucratieve subsidies. Voor veel particulieren en bedrijven is het vanwege deze subsidies interessant geworden om toch te investeren in zonneparken en zonnepanelen. Zo werden in 2017 een recordaantal zonneparken geplaatst in Nederland. TenneT verwacht dat deze trend de komende jaren zal voortduren.

Zonneparken en het elektriciteitsnet

In de gebieden rondom Stadskanaal, Gasselte en Musselkanaal zijn in 2018 zo veel zonneprojecten aanwezig dat de opgewekte groene energie ook voor problemen zorgt. Er moet worden gekeken naar andere locaties voor zonneparken zodat het lokale elektriciteitsnet niet overbelast wordt. Daarvoor worden gesprekken gevoerd tussen netbeheerders en initiatiefnemers van zonneparken. Er worden nieuwe berekeningen uitgevoerd tussen TenneT en Enexis. Hieruit moet een gezamenlijk plan worden opgesteld waarmee de knelpunten inzichtelijk worden gemaakt. Dan kan men de problemen en knelpunten proberen op te lossen met nieuwe plannen.