Aanmelden voor BBL opleidingen in de techniek via een technisch uitzendbureau in 2018

Veel mensen vinden in 2018 werk via een uitzendbureau. In de techniek vormen technische uitzendorganisaties een belangrijke verbindende factor tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. De vraag naar technisch personeel is volop aanwezig in 2018. Dat blijkt uit de grote hoeveelheid vacatures in de techniek. Er is vraag naar installatiemonteurs en elektromonteurs door de aantrekkende bouwsector en de energietransitie. Ook is er steeds meer vraag naar mechatronicamonteurs, onderhoudsmonteurs en middenkader medewerkers in de metaal en de bouw. Het blijkt dat er weinig arbeidskrachten beschikbaar zijn met een opleiding of werkervaring in deze sectoren. Dat maakt het lastig voor uitzendbureaus om de vacatures van hun opdrachtgevers in te vullen.

BBL is een oplossing
Gelukkig zijn er oplossingen. Als er geen geschikt personeel beschikbaar is kun je er voor kiezen om gemotiveerde werkzoekenden op te leiden tot technisch vakpersoneel. Daarvoor worden opleidingen verstrekt. Bedrijven verstrekken opleidingen maar ook uitzendbureaus in de techniek houden zich bezig met opleiding en ontwikkeling van uitzendkrachten en werkzoekenden. Dat zorgt er voor dat er steeds meer vakkrachten ontstaan op de arbeidsmarkt. Een belangrijk aspect van de rol van uitzendbureaus in de techniek is dat ze voor meerdere opdrachtgevers personeel werven en daardoor een goed beeld hebben van de arbeidsmarkt en de vraag van opdrachtgevers. Uitzendbureaus kunnen deze behoefte op de arbeidsmarkt gebruiken in een advies aan werkzoekenden op de arbeidsmarkt zo kunnen uitzendkrachten een goed advies krijgen voor een opleiding die ze daadwerkelijk gaat helpen aan een baan in de techniek. Er zijn namelijk veel opleidingen en niet alle opleidingen zijn even interessant voor werkgevers in de techniek.

Aanmelden voor BBL

Omdat uitzendbureaus een commercieel belang hebben zullen ze in de meeste gevallen kiezen voor het aanbieden van opleidingen die de meerwaarde van de uitzendkracht op de arbeidsmarkt vergroten. Immer hoe meer de opleiding waard is hoe meer de uitzendkracht met deze opleiding kan verdienen en hoe hoger het tarief van de uitzendorganisatie kan worden vastgesteld. Zowel een uitzendbureau als een uitzendkracht heeft dus baat bij een relevante opleiding voor de arbeidsmarkt. Aanmelden voor BBL is eenvoudig. Technischwerken heeft een samenwerking afgesloten met Technicum uitzendbureau. Als je hier klikt kom je op het aanmeldformulier voor BBL. Als je het formulier hebt ingevuld en opgestuurd hebt na de website zal er spoedig contact met je opgenomen worden door een vestiging bij jou in de buurt en wordt er een opleidingsadvies gegeven. Dit opleidingsadvies is gratis en vrijblijvend.