Technische studies en opleidingen bieden beste kansen op arbeidsmarkt

Werkzoekenden met een technische opleiding hebben in Nederland een grote kans op werk. Volgens het UWV zijn vooral afgestudeerden met een mbo-opleiding procestechniek erg gewild op de arbeidsmarkt. Het UWV deed haar uitspraak op basis van een onderzoek van de uitkeringsinstantie. Uit dit onderzoek blijkt dat van de afgestudeerden van de mbo-opleiding procestechniek in de afgelopen vijf jaar allemaal een baan hebben gevonden. Daarnaast hebben vrijwel alle afgestudeerden met een mbo-diploma in de procestechniek ook werk gevonden in de procestechniek.

Verder merkt het UWV op dat van alle afgestudeerde mbo’ers degenen met een opleiding in de procestechniek het meeste verdienen.  Procestechnici hebben namelijk volgens het UWV het hoogste salaris van alle mbo’ers. Naast de procestechniek zijn er ook andere sectoren op de arbeidsmarkt waarin veel vraag is naar technici. Denk hierbij aan de scheepvaart. Verder hebben ook afgestudeerden met een opleiding in de operationele techniek en mechatronica een grote kans op werk. Hoger technische opleidingen zijn ook populair op de arbeidsmarkt. Zo is er veel vraag naar afgestudeerden met een opleiding HBO mechatronica. Omdat er steeds meer aandacht wordt besteed aan domotica en internet of things zijn ook hoogopgeleide studenten met een opleiding in embedded systems engineering er gewenst op de arbeidsmarkt.

Sommige opleidingen scoren minder goed op de arbeidsmarkt. Hierbij kan je denken aan de mbo-opleiding automatisering op niveau 3. Deze opleiding zou slechtste arbeidsmarktpositie verschaffen. Werknemers met een mbo opleiding automatisering op niveau drie zouden moeilijk aan een baan kunnen komen. Daarnaast zou een groot deel van deze werknemers op flexibele basis werken. Het is echter opvallend dat afgestudeerden van ICT-opleidingen op hogere niveaus juist heel gewild zijn op de arbeidsmarkt. Het aantal vacatures op de arbeidsmarkt neemt in ieder geval toe. Vooral in de techniek. Dat zorgt er voor dat de werkgelegenheid in de technische sector alleen maar stijgt. Verschillende sectoren waaronder de installatietechniek en elektrotechniek hebben te maken met ernstige personeelstekorten. Daarom hebben ook afgestudeerden in de installatietechniek en elektrotechniek veel kans op werk.