Shell is grootste LNG-producent ter wereld in 2016

Shell is druk bezig met het promoten van de brandstof LNG. De brandstof LNG is in feite vloeibaar gas. De letters LNG staan dan ook voor liquefied natural gas. Het is een cryogene vloeistof die als brandstof kan dienen voor verbrandingsmotoren van grote schepen. LNG is een goed alternatief voor vervuilende brandstoffen zoals stookolie waar veel grote schepen nog op varen.

Vervuilende brandstoffen moeten in de toekomst plaats maken voor schonere brandstoffen zoals LNG. Het bedrijf Shell ziet LNG als de brandstof voor de toekomst. Inmiddels is Shell de grootste LNG-producent ter wereld. Shell heeft veel geld geïnvesteerd in de beschikbaarheid van LNG in zeehavens zoals Rotterdam. Op die manier wil Shell het gebruik van LNG in de scheepvaart aantrekkelijker en makkelijker maken.

Op dit moment is de brandstof LNG al een interessant alternatief voor vervuilende brandstoffen voor bijvoorbeeld de kustvaart in Europa en de Verenigde Staten. Voor de grote scheepvaart over de oceanen tussen Rotterdam en andere wereldhavens is de brandstofprijs van doorslaggevend belang. Uiteraard kijkt Shell ook hierin naar oplossingen.  Zo is Shell in onderhandeling met grote reders zoals het Deense MAERSK. Met deze grote reders heeft Shell overleg over langetermijnprijsafspraken voor LNG brandstof. Met deze prijsafspraken hoopt Shell de reders te overtuigen. De haven van Rotterdam werkt mee in deze duurzame visie en geeft flinke kortingen op het havengeld als schepen op LNG varen. Bovendie investeert de haven van Rotterdam samen met Shell in de infrastructuur van de haven om LNG tanken voir schepen te vergemakkelijken.