Wet werk en zekerheid is slecht voor oudere werknemers bij doorstart in 2016

Oudere werknemers hebben over het algemeen een minder goede uitgangspositie als er een doorstart plaatsvind bij een faillissement. Dit kwam naar voren uit een onderzoek naar recente faillissementen van verschillende winkelketens in Nederland. Tijdens een doorstart wordt vaak een afweging gemaakt over welk personeel wel en welk personeel niet wordt overgenomen. Oudere werknemers vallen dan vaak buiten de overname. Curatoren maakten dit bekend in het programma Nieuwsuur.

De Wet werk en zekerheid (Wwz) die in juli 2015 is ingevoerd zou daar een belangrijke oorzaak van zijn. Door de Wwz zijn oudere werknemers die langer bij een bedrijf werken duurder geworden bij een doorstart. Sinds de invoering van de Wet werk en zekerheid mogen werknemers bij een doorstart hun opgebouwde jaren meenemen. De partij die het bedrijf overneemt moet dus ook deze opbouw overnemen en in de toekomst een hogere ontslagvergoeding betalen aan werknemers indien deze worden ontslagen. Daarnaast kan ook geen tijdelijk arbeidscontract worden besproken of afgesloten.

Reactie van Technisch Werken
Vast werk is nog vaster geworden en flexwerk nog flexibeler dat is de conclusie die men kan trekken op basis van de uitwerking van de Wet werk en zekerheid. Dit is precies het tegenovergestelde resultaat dan wat de overheid beoogd had met de invoering van de Wwz. Bedrijven, werknemers, uitzendbureaus en de gehele arbeidsmarkt zijn niet gebaat bij de Wwz. Deze wet moet daarom vervangen worden door een wet die wel werkt.