LNG brandstof wordt meer toegepast in scheepvaart in 2016

LNG is vloeibaar gas. Deze brandstof is minder miliebelastend dan stookolie. Daarom willen verschillende milieuorganisaties en de overheid dat LNG meer als brandstof wordt gebruikt in schepen zoals grote vrachtschepen. Vanaf 2016 besteed men meer aandacht aan de verduurzaming van transport per schip. Dat is nodig want de zeescheepvaart leek de afgelopen tijd vrijwel altijd buiten iedere milieudiscussie te blijven. Daardoor vaart een groot deel van de schepen nog  grotendeels op zwaar vervuilende stookolie. Inmiddels zijn er veranderingen merkbaar. In 2016 is in de haven van Rotterdam het eerste op gas varende zeeschip gebunkerd met vloeibaar aardgas (LNG).

In de maand september van 2016 brengt Texels Eigen Stoomboot Onderneming (TESO) het nieuwe op gas varende vlaggenschip Texelstroom in de vaart. Rederij Doeksen heeft het voorbeeld gevolgd en heeft inmiddels twee nieuwe veerboten besteld die op LNG brandstof varen. Rederij Doeksen verzorgd de veerdienst tussen Harlingen en Terschelling. Shell merkt de nieuwe ontwikkelingen en wil vooroplopen op het gebied van LNG. Inmiddels is Shell de grootste LNG producent van de wereld geworden. Shell wil met internationale reders in overleg treden om ook grote zeeschepen op LNG te laten varen. De eerste nieuwe vrachtschepen die op LNG kunnen varen worden in 2016 gebouwd.