Deel zeeschepen overtreden verbod op zware stookolie in 2016

De Nederlandse scheepsvaartinspectie heeft naar aanleiding van een bericht in de krant Trouw bevestigd dat een deel van de zeeschepen nog steeds gebruik maakt van de zwaar vervuilende stookolie voor hun dieselmotoren. Een aantal schepen op de Noordzee en andere Europese vaarroutes maakt nog van stookolie gebruik als brandstof.

Verbod op stookolie
Men probeert het gebruik van stookolie als brandstof voor schepen zoveel mogelijk te beperken. Stookolie is zeer vervuilend daarom mogen sinds 2015 de zeeschepen op een aantal vaarroutes niet meer gebruik maken van stookolie als brandstof. Dit verbod is van toepassing op zeeschepen die varen in het Kanaal, op de Noordzee en de Baltische Zee. De zeeschepen die op deze wateren varen mogen alleen brandstof gebruiken met 0,1 procent zwavel. Uit een aantal controles is echter gebleken dat niet alle schepen zich houden aan deze richtlijn.

Controle door de inspectie
In 2015 heeft een inspectie in totaal honderdzestig zeeschepen gecontroleerd. Van dit aantal schepen hadden 20 schepen het verbod op stookolie overtreden. Zij maakten gebruik van stookolie in gebieden waar dit verboden is. Bij 8 van deze schepen was de overtreding dusdanig dan men moest besluiten om het schip naar een haven te sturen. De kapiteins van deze schepen moesten in de havens hun schepen ontdoen van de stookolie en de juiste brandstof tanken. Hoewel er geen boetes zijn uitgedeeld kost het de rederijen van deze schepen wel geld als een schip verplicht naar een haven wordt gestuurd. Elke dag dat een schip niet mag uitvaren kost een reder gemiddeld 10.000 en 50.000 euro.

Reactie van Technisch Werken
Schepen worden meestal gecontroleerd op hun lading maar minder op hun brandstof. Het is bijzonder dat dat men dat nu wel doet maar geen boetes uitdeelt. Hierdoor is er geen sanctie die de rederijen onder druk zet om de juiste brandstof te gebruiken. Als men maar niet té veel stookolie gebruikt kan men zelfs doorvaren, blijkt uit bovenstaand bericht. Dat is helemaal een bijzondere gang van zaken. Zo hebben internationale afspraken natuurlijk weinig zin.