Shell en Exxon willen CO2 opslaan voor Nederlandse kust vanaf 2020

Er zijn verschillende bedrijven die zich buigen over de vraag hoe ze de CO2 emissie kunnen terugdringen de komende tijd. Er zijn een aantal oplossingen en mogelijkheden om dit te doen. Een mogelijkheid is bijvoorbeeld het afvangen van CO2 en dit broeikasgas opslaan. Daarvoor worden vaak lege gasvelden gebruikt die onder de grond zitten of onder de bodem van de zee. Er zijn op dit moment vier multinationals die plannen hebben om CO2 op te slaan in een leeg aardgasveld dat zich bevind voor de Nederlandse kust. Omdat dit volgens de bedrijven een groen oplossing is willen ze voor de opslag van CO2 subsidie gaan aanvragen. Deze subsidie zou moeten uitkomen op anderhalf miljard naar schattingen. Het Financiële Dagblad vind deze subsidie omstreden. Er is nog niet eerder een dergelijk subsidiebedrag betaald voor een CO2 aanpak op deze manier en op deze schaal.

Daarnaast staat niet iedereen te springen als het gaat om deze aanpak. Het opslaan van CO2 wordt namelijk zeker niet door iedereen beschouwd als een duurzame oplossing. Er wordt immers nog steeds CO2 uitgestoten alleen wordt dit opgeslagen in plaats van in de atmosfeer losgelaten. Dat is eigenlijk hetzelfde als iemand die plastic afval produceert en dit vervolgens zo goed mogelijk probeert te verstoppen. Als men echt wil verduurzamen moet men voorkomen dat er plastic afval wordt geproduceerd. Dat is ook het geval met CO2. Men moet voorkomen dat er CO2 wordt geproduceerd. Dan hoeft men dit ‘afval’ ook niet op te slaan. De anderhalf miljard euro komt trouwens uit een pot die ook bestemd is voor andere duurzamere oplossingen. Hierbij kun je denken aan zonneweides en het plaatsen van windturbines. Door een subsidie toe te kennen aan het opslaan van CO2 los je geen structureel probleem op. Het bedrag verdwijnt letterlijk onder de grond.