Kabinet in conflict met Shell en Exxon in 2020 over schadevergoeding afbouw gaswinning in Groningen

Het is al geruime tijd bekend dat de aardgaswinning in Groningen afgebouwd moet worden om de bevolking en de leefbaarheid in de provincie niet verder te verslechteren. Verschillende huizen hebben schade opgelopen. Deze schade wordt verhaald op de partijen die bij de aardgaswinning betrokken zijn. Nu is er echter een hele andere vorm van “schade” in het nieuws namelijk de schade die de oliemaatschappijen Shell en Exxon hebben opgelopen doordat de aardgaswinning is afgebouwd. Door het terugschroeven van de aardgaswinning claimen de partijen geld te hebben misgelopen.

Een gedeelte van het aardgas blijft in de Groningse grond achter en wordt dus niet opgepompt. Shell en Exxon zijn de eigenaren van de NAM en lopen hierdoor inkomen mis. Om die reden eisen ze een schade vergoeding van de overheid. Deze schadevergoeding zou volgens Shell en Exxon moeten worden vastgesteld op 90 miljoen euro. Minister Wiebes liet eerder in de Tweede Kamer weten dat hij deze schadevergoeding ‘uiterst ongemakkelijk’ vindt. De minister is in overleg met de partijen maar vind de huidige schadeclaim onredelijk. Als er geen redelijke uitkomst tot stand komt in de gesprekken dan zal hij arbitrage aanvragen.