Effecten gaswinning in Groningen

De gaswinning in Groningen en vooral de gevolgen daarvan zijn de afgelopen jaren regelmatig in het nieuws geweest. Sinds de jaren zestig van vorige eeuw wordt in Groningen aardgas uit de bodem gehaald door de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM). In de Groningse gasvelden bevind zich laagcalorisch aardgas. Dit laagcalorisch aardgas heeft een lagere energiewaarden dan bijvoorbeeld hoogcalorisch aardgas dat over het algemeen uit het buitenland wordt geïmporteerd.

In Groningen is veel aardgas in de bodem aanwezig. Het gasveld van Groningen is zeer groot en heeft een omvang van 900 vierkante kilometer. Het gasveld beslaat heeft daardoor een omvang van ongeveer een derde van de provincie Groningen. Doordat het aardgas uit de aardbodem wordt gehaald wordt de zandsteenlaag waaruit het aardgas wordt gehaald in elkaar gedrukt. Dit zorgt er voor dat de bodem daalt. De aardoppervlakte of het maaiveld zakt geleidelijk naar beneden. Deze daling kan echter ook schoksgewijs gebeuren. In dat geval ontstaan er aardbevingen. Er zijn al ruim duizend aardbevingen in Groningen geweest sinds de jaren negentig van vorige eeuw. Deze aardbevingen zijn direct en indirect het gevolg geweest van de aardgaswinning.

De Groningers die boven het gasveld wonen merken de aardbevingen en krijgen te maken met schade aan woningen en andere gebouwen. Er komen onder andere scheuren in muren en andere gedeelten van de dragende constructie kunnen door de bodemdaling beschadigd raken. Dit zorgt er voor dat gebouwen onveilig worden en in waarde dalen. Sommige gebouwen moeten gestut worden of op een andere manier worden verstevigd zodat ze niet instorten of verder beschadigen. Bovengenoemde effecten zijn echter materieel. Er is echter ook emotionele schade omdat veel Groningers zich onveilig voelen door de aardbevingen.

Al deze effecten zorgen er voor dat de aardgaswinning uit de Groningse grond wordt beperkt. Besluiten hierover zijn echter pas een paar jaar geleden genomen. De vraag is echter of dit ook invloed heeft op de effecten van de aardgaswinning op korte termijn. Er is namelijk al veel aardgas uit de bodem gehaald in Groningen waardoor de komende tijd de bodem waarschijnlijk nog zal zakken.