Gaswinning Groningen verder omlaag in 2015

De gaswinning in Groningen is al maanden of zelfs jaren een discussiepunt. De Groningers maken zich naar een aantal serieuze aardbevingen ernstige zorgen over hun veiligheid en de constructieve stevigheid van hun woningen.  Verschillende rapporten en onderzoeken ondersteunen de bezorgdheid van de Groningers.

Daarom moet er minder gas worden gepompt uit de bodem van Groningen. Op die manier kan de bodemdaling en dus het aantal aardbevingen beperkt blijven. Minister Jeroen Dijsselbloem maakte vrijdag 18 december 2015 na afloop van de ministerraad bekend dat de gaswinning uit de Groningse gasvelden wordt verlaagd naar 27 miljard kuub.

Minister Henk Kamp
Minister Henk Kamp van Economische Zaken gaf om 16:00 een persconferentie waarin hij de terugdringing van de gasproductie uit de Groningse bodem heeft toegelicht. Eerder werd door minister Kamp al besloten om de gaswinning terug te dringen naar 30 miljard kuub. Dit besluit werd echter door de Raad van State van tafel geveegd. Deze Raad was van oordeel dat er in 2016 maximaal 27 miljard kuub aardgas mag worden gehaald uit de bodem van Groningen.

Kosten beperking gaswinning
De Nederlandse overheid verdient veel met de verkoop van Gronings gas. Doordat de gaswinning teruggeschroefd wordt heeft dat gevolgen voor de schatkist van de Nederlandse overheid. Door de daling in de gasproductie zal de Nederlandse overheid volgens Jeroen Dijsselbloem ongeveer 1,5 miljard euro gaan kosten.

Reactie van Technisch Werken
Bij de gaswinning was het financiële belang jaren lang de belangrijkste factor waarop besluiten werden genomen. Dit kwam de veiligheid niet ten goede. Uiteindelijk is de hoge gasproductie alleen maar kostbaarder geworden. De hoge gasproductie lag ten grondslag aan de grote hoeveelheid aardbevingen in Groningen. De schade die hierdoor ontstond moet uiteindelijk worden betaald. De NAM heeft hier een behoorlijke schadepost aan. Als deze kosten van de gasproductie worden afgetrokken is het verdienmodel wel anders dan van te voren werd gecalculeerd.