Enorme afname in investeringen in de energiesector door coronacrisis in 2020

Dit jaar zullen de investeringen in de energiesector met 365 miljard euro afnemen. Dit heeft het Internationaal Energieagentschap (IEA) woensdag 27 mei 2020 aangegeven in een rapport. Volgens het rapport is dit de grootste daling die heeft plaatsgevonden op dit gebied in de industrie. De vraag naar duurzame investeringen neemt af. Deze afname is het gevolg van de ontwikkelingen in de coronacrisis. Daarnaast is ook de olieprijs gedaald. Dat zorgt er voor dat het gebruik van fossiele brandstoffen goedkoop is. De financiële prikkel en noodzaak om te verduurzamen blijft daardoor klein.

Het gebruik van transportmiddelen liep terug. Er werden minder vliegtuigen ingezet en ook het verkeer op de weg nam af ten gevolge van de coronacrisis. Dat alles heeft gevolgen gehad voor de energieprijzen. De vraag naar olie ging omlaag maar ook de vraag naar elektriciteit. Er worden ook minder investeringen gedaan in machines en installaties die worden gebruikt om energie op te wekken. Er is een duidelijke daling op dit gebied merkbaar die door de IEA “duizelingwekkend in zowel omvang als snelheid” wordt genoemd. elke grote energiesector zal door de daling worden geraakt. Of het nu gaat om een energiesector in fossiele brandstoffen of een sector op het gebied van windenergie of zonne-energie.[PG1] 


 [PG1]