Eneco, Shell en Van Oord willen gezamenlijk twee windparken bouwen voor Nederlandse kust

Het consortium van Eneco, Shell en Van Oord heeft plannen om twee windparken voor de Hollandse Kust te bouwen. Dit bericht werd woensdag 13 maart 2019 bekend gemaakt. Een tijd terug hadden de bedrijven gezamenlijk met Mitsubishi al de aanbesteding binnengehaald voor offshore windparken Borssele III en Borssele IV. Deze windmolenparken worden ook voor de Zeeuwse kust gebouwd. De nieuwe plannen gaan over de realisatie van de windmolenparken Hollandse Kust III en Hollandse Kust IV. Dit zijn twee gebieden in zee waar nieuwe windmolens zullen worden geplaatst. De gebieden liggen in de buurt van het bestaande windpark Luchterduinen op ongeveer twintig kilometer voor de kust van Den Haag.

Als de windmolenparken worden gebouwd zullen ze pas in 2023 in gebruik genomen kunnen worden. Het vermogen van de windmolenparken wordt geschat op 760 megawatt. Dit betekend dat de windturbines in totaal de hoeveelheid elektrische stroom kunnen produceren die 1 miljoen huishoudens op jaarbasis verbruiken. In een persbericht hebben de bedrijven een toelichting gegeven op hun keuze om de windmolenparken op deze locaties te plaatsen. Volgens de initiatiefnemers zijn de beoogde locaties ideaal voor het opwekken van offshore windenergie vanwege de geografische ligging. De windmolenparken zouden concurrentievoordelen bieden wereldwijd op het gebied van kosten maar ook op het gebied van gespecialiseerde arbeidskrachten en exportmogelijkheden.

De nieuwe windmolenparken vormen een onderdeel van andere plannen met betrekking tot de realisatie van vijf grote zones met windmolens voor de Hollandse en Zeeuwse kust. Door de realisatie van deze windmolens op zee moet het totale vermogen dat op zee met windmolens wordt gewonnen groeien naar 4,5 gigawatt in 2023. Daardoor zouden windmolens een belangrijk onderdeel vormen van het behalen van de energiedoelstelling om in 2023 16 procent van alle energie uit duurzame bronnen te halen.