Schooluitval op MBO gehalveerd tussen 2006 en 2016

Het aantal leerlingen dat een mbo opleiding afrond neemt de afgelopen jaren toe. De voortijdige schooluitval op mbo’s nam in de periode tussen 2006 en 2016 af van 10,8 procent tot 5,4 procent. Deze cijfers maakte het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)  bekend. Een woordvoerster heeft aangegeven dat er een duidelijk effect merkbaar is op de opleidingsinstituten. De scholen en de overheid hebben verschillende inspanningen gedaan om er voor te zorgen dat deelnemers van een mbo opleiding deze daadwerkelijk afronden. Deze inspanningen blijken nu hun vruchten af te werpen.

Het valt op dat er verschillen zijn in de uitval van leerlingen tussen de provincies. Van alle provincies vallen in Friesland de minste deelnemers van een mbo opleiding uit. De uitval is in Friesland slechts 3,4 procent dat is aanzienlijk lager dan het landelijke gemiddelde uitvalspercentage van 5,4 procent. Naast Friesland is er ook in Overijssel en Drenthe sprake van weinig uitval onder mbo-ers. In de provincies Noord-Holland en Zuid-Holland is het percentage uitvallers van mbo opleidingen verhoudingsgewijs het hoogste. Daar kwam het percentage uitvaller op meer dan 6 procent. In grote steden in deze provincies is het percentage nog hoger dan het gemiddelde percentage van deze provincies in zijn geheel. Desondanks ligt het uitvalgemiddelde alsnog lager dan tien jaar geleden.