Aantal uitvallers MBO opleiding in schooljaar 2015-2016

Het aantal leerlingen dat stopt met een mbo opleiding zonder diploma is de afgelopen jaren gedaald. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is het percentage uitvallers de afgelopen tien jaar gedaald van 10,8 procent naar 5,4 procent. Er zijn verschillen tussen de provincies maar ook andere verschillen spelen een rol. In grote steden in het westen stoppen leerlingen verhoudingsgewijs vaker voortijdig met een mbo opleiding dan in kleine steden en het platte land.

Verder valt volgens het CBS op dat vooral jongens die geen westerse achtergrond hebben vaak stoppen met een mbo opleiding zonder dat ze een startkwalificatie hebben behaald. Een startkwalificatie is een mbo diploma op minimaal niveau twee of een diploma op havo of vwo niveau. In het schooljaar 2014-2015 volgden ongeveer 389.000 jongeren in de leeftijd tot 23 jaar een mbo-opleiding . Van dit aantal vertrokken binnen een jaar tijd meer dan 21.000 zonder startkwalificatie van de opleiding.