Rijksrecherche doet onderzoek naar overtreding aanbestedingsregels in 2014

De overheid is voor veel bedrijven een belangrijke opdrachtgever. Als een bedrijf een opdracht voor de overheid mag uitvoeren betekent dat werk en daarnaast is men vrijwel zeker dat daarvoor een goed bedrag wordt betaald. Bedrijven in Nederland wedijveren vaak met elkaar als de overheid weer een nieuw project heeft. Hiervoor zijn aanbestedingsregels opgesteld. Er is in Nederland een sterk vermoeden dat de aanbestedingsregels voor sommige ambtenaren worden overtreden. Daarom zijn er verschillende instellingen die aangifte hebben gedaan bij het Openbaar Ministerie (OM).

Door het overtreden van aanbestedingsregels worden andere bedrijven benadeeld. Daarnaast wordt ook de burger indirect het slachtoffers als een aanbesteding om ongegronde redenen wordt verstrekt aan een bedrijf dat een hogere prijs vraag voor haar dienstverlening dan andere bedrijven.  De integriteit van de overheid komt daarnaast door de berichtgeving onder druk te staan. De partij de SP heeft daarom in de Tweede Kamer vragen gesteld over de aanbestedingsregels.

Maandag 28 oktober 2014 liet minister Stef Blok (Rijksdienst) weten dat de rijksrecherche is bezig met een oriënterend onderzoek. Dit onderzoek is gericht op de  mogelijke overtredingen van de aanbestedingsregels door ambtenaren. Hierbij wordt met name gekeken naar het ministerie van Defensie en gemeente Rotterdam.

Reactie van Technisch Werken
De overheid heeft macht in Nederland. Hoewel ons land democratisch is kan men niet zeggen dat alle procedures voor de bevolking transparant zijn. Ambtenaren zijn gewone mensen en die net als iedereen gevoelig zijn voor druk en mooie beloften. De vraag is natuurlijk of daardoor verkeerde beslissingen worden genomen. Het is goed dat de overheid daar onderzoek naar laat doen in 2014. Het onderzoek had echter al veel eerder plaats moeten vinden.