Wat wordt bedoelt met een aanbesteding?

De term ‘aanbesteding’ wordt onder andere veel in de bouw en civiele techniek gebruikt. Met aanbesteding doelt men op een procedure waarbij een opdrachtgever duidelijk maakt dat er een bepaald project of opdracht moet worden uitgevoerd. Daarbij vraagt de opdrachtgever bedrijven om een offerte in te dienen. De offertes worden geschreven door bedrijven die de opdracht graag willen uitvoeren voor de opdrachtgever.

Wat staat er in een offerte?
Met een offerte kan een bedrijf zich inschrijven op een opdracht. In de offerte maakt het bedrijf duidelijk welke werkzaamheden het bedrijf zal uitvoeren indien de opdracht aan hem wordt gegund. Daarnaast is duidelijk aangegeven wat de verwachte duur is en welke prijs het bedrijf voor haar werkzaamheden, materialen en dienstverlening vraagt. De geïnteresseerde bedrijven dienen hun offerte meestal voor een bepaalde datum aan te leveren bij de opdrachtgever.

Wat is het doel van het aanbestedingsbeleid?
Met het aanbestedingsbeleid worden twee doelen nagestreefd. Het eerste doel is het bevorderen van de concurrentie tussen bedrijven die de opdracht graag willen uitvoeren. Deze concurrentie zorgt er in de praktijk vaak voor dat er scherpe prijzen in offertes worden vastgelegd. Dit is gunstig voor de opdrachtgever omdat deze dan minder hoeft te betalen.

Daarnaast is het aanbestedingsbeleid, als het goed is, zo transparant mogelijk. Dit houdt in dat alle aanbieders evenveel kans moeten hebben om de opdracht te bemachtigen. In de praktijk is dit echter lastig te beoordelen. De opdrachtgever legt de offertes naast elkaar en behoort dan en objectieve beslissing te nemen. De controle hierop is moeilijk.

Aanbestedingsregelgeving
Vanuit de Europese Unie is wetgeving geformuleerd over aanbestedingen. Deze zijn door Europese landen vertaald naar nationale aanbestedingsrichtlijnen. In Nederland is de  Aanbestedingswet 2012 van kracht gegaan per 1 april 2013. Deze Aanbestedingswet 2012 bestaat uit vier delen:

  • Deel 1. Algemene bepalingen
  • Deel 2. Overheidsopdrachten, prijsvragen voor overheidsopdrachten en concessieopdrachten voor openbare werken
  • Deel 3. Speciale sectoropdrachten en prijsvragen voor speciale sectoropdrachten
  • Deel 4. Overige bepalingen