Justitie New York doet onderzoek naar misleiding door Exxon Mobil

De opwarming van de aarde lijkt vooral iets dat de laatste jaren veel in het nieuws is. Langzamerhand ontstaat vragen over de onderzoeken die aan het einde van de twintigste eeuw zijn gedaan over dit onderwerp. Konden wetenschappers niet eerder aantonen dat de aarde aan het opwarmen was door de uitstoot van schadelijke stoffen zoals CO2?

Wetenschappers hebben dit misschien wel veel eerder kunnen aantonen, in de jaren 80 van vorige eeuw. Waarom hebben wetenschappers toen niet duidelijk hun bevindingen kenbaar gemaakt? Volgens justitie in New York zou bijvoorbeeld Exxon Mobil mogelijk betrokken zijn geweest bij de misleiding en manipulatie van onderzoeksresultaten op het gebied van klimaatverandering. Dit heeft The New York Times gemeld. Daarom moet er door Justitie New York een onderzoek naar de rol van Exxon Mobil met betrekking tot de publicatie van gegevens over klimaatveranderingen.

Waarvan wordt Exxon Mobil verdacht?
Binnen justitie zijn een aantal bronnen aanwezig die hebben vermeld dat de procureur-generaal van New York wil onderzoeken of Exxon Mobil in de jaren tachtig en negentig van vorige eeuw druk heeft uitgeoefend op wetenschappers. Er zijn verdachtmakingen die bewerken dat Exxon in de genoemde periode wetenschappers heeft betaald om te ontkennen dat de aarde opwarmt door onder andere de verbranding van fossiele brandstoffen zoals steenkolen, aardolie en aardgas.

Investeerders misleid?
Naast het omkopen van wetenschappers wil justitie weten of Exxon verzwegen heeft om aan investeerders de gevolgen van klimaatverandering voor het bedrijfsresultaat kenbaar te maken. Hierbij wordt door de procureur-generaal gedoeld op de verwachting dat de wetgeving in de toekomst zou veranderen als de klimaatontwikkelingen aan het licht zouden komen. Immers, de opwarming van de aarde zorgt er voor dat overheden eisen gaan stellen aan de emissie van bedrijven en daarnaast zullen ze ook technische wijzigingen verlangen die er voor zorgen dat de emissie van CO2 zoveel mogelijk wordt beperkt.

Het gebruik van fossiele brandstoffen wordt steeds meer beperkt waardoor investeerders in deze sector minder goed rendement weten te behalen. Als Exxon van te voren op de hoogte was van de opwarming van de aarde door de verbranding van fossiele brandstoffen zou het juist zijn geweest als ze haar investeerders daarvan op de hoogte had gesteld en tevens de verwachting had uitgesproken dat dit gevolgen kan hebben voor de bedrijfsvoering. Nu de wet- en regelgeving inderdaad wordt verscherpt zullen investeerders de waarde van de investering aanzienlijk zien verminderen.

Ook andere bedrijven worden gecontroleerd
Exxon wordt gecontroleerd door de justitie van New York. Zij verlangt de financiële informatie, e-mails en andere documenten die nauwkeurig zullen worden onderzocht. Justitie wil hierbij teruggaan tot de jaren zeventig. Eerder werd door de justitie in New York ook de organisatie van Peabody onderzocht. Dit bedrijf is de grootste kolenproducent van de VS. Ook dit bedrijf wordt er van verdacht dat ze de financiële risico’s van klimaatverandering heeft verzwegen voor investeerders. Volgens The New York Times zijn er tot op heden geen acties ondernomen tegen het grote kolenbedrijf.

Reactie van Technisch Werken
Het is te eenvoudig om te beweren dat bedrijven alleen schuldig zijn aan de misleiding van het publiek en de investeerders. Ook de politiek heeft een belangrijke rol in dit geheel. Tegenwoordig spreken een aantal politieke partijen hardop over de klimaatveranderingen. Dit was in het verleden iets waar je bijna niemand over hoorde. Toch blijkt dat er al eerder onderzoeken zijn gedaan. Niet alleen wetenschappers hebben belangrijke informatie verzwegen, ook de politiek heeft hierin de bevolking misleid. Daarnaast kan de politiek verweten worden dat de grote bedrijven in Amerika veel te veel macht hebben en daardoor mensen kunnen omkopen. De vraag die dan al snel naar boven komt is: ‘ heeft de Amerikaanse politiek ook te maken gehad met omkooppraktijken rondom dit onderwerp?’ Dit zou eveneens onderzocht moeten worden maar de kans dat doofpotpraktijken daadwerkelijk aan het licht komen is klein.

De macht van de betrokken partijen is daarvoor te groot. Dat moet de onderzoekers echter niet weerhouden. Via internet kan men met een paar berichten een enorme groep mensen bereiken die de druk op bedrijven en de politiek enorm kunnen opvoeren. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is niet iets dat door bedrijven zelf is bedacht. Het is een gevolg van de wensen van consumenten waaraan bedrijven zich conformeren. Als bedrijven echter met valse keurmerken en met valse testresultaten komen is het einde zoek. Denk hierbij aan het schandaal met de manipulerende software in een aantal VW dieselvoertuigen. De consumenten hebben het vertrouwen in het eens zo toonaangevende merk verloren. Dat heeft gevolgen voor de waarde van het bedrijf en brengt zelfs het voortbestaan van het bedrijf in gevaar. Gelukkig heeft de bevolking nog een bepaalde invloed. Al worden ze voortdurend gemanipuleerd.