Regels voor grond met PFAS worden soepeler in 2020

Er zijn in Nederland strenge regels van kracht voor grond die met PFAS is vervuild. Door deze regels kunnen bedrijven die zich bezig houden met grondverzet en baggerwerkzaamheden minder goed hun werk uitvoeren. Er was eind 2019 al veel kritiek op de manier waarop de overheid met PFAS omgaat. De richtlijnen werden toen al te streng genoemd. De situatie in met name de bouw werd door de PFAS richtlijnen nog minder werkbaar. Eerder waren er al strenge stikstofmaatregelen doorgevoerd die een vernietigende werking hadden op de bouwproductie. De stikstofmaatregelen werden echter versoepeld en ook met betrekking tot PFAS werd een soepeler koers gekozen.

Op woensdag 1 juli 2020 werd door de overheid extra duidelijk gemaakt dat de regels voor grond die met pfas vervuild is soepeler zullen worden gemaakt. De reden hiervoor is dat grondverzet- en baggerbedrijven gemakkelijker hun werk moeten kunnen doen. Dat schrijft staatssecretaris Van Veldhoven aan de Tweede Kamer. Naar aanleiding van nieuw onderzoek van het RIVM en Deltares komt de staatssecretaris met een nieuw onderzoek. De limiet voor PFAS wordt door Van Veldhoven verhoogt van 0,8 microgram per kilo grond naar 1,4 microgram voor landbodem. Daarnaast trekt de staatssecretaris de regels voor PFAS in grond gelijk met de regels voor bagger. Ook verhoogt de staatssecretaris het maximum voor pfas in diepe plassen die niet in verbinding staan met andere wateren.