PBL: kabinet moet inzetten op groen herstelbeleid na coronacrisis 2020

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) heeft het kabinet geadviseerd om een “groen herstelbeleid” te hanteren na de coronacrisis. Hans Mommaas de directeur van het instituut geeft in een toelichting aan dat de coronacrisis er voor heeft gezorgd dat er minder druk op het milieu en de natuur is komen te staan. Door de coronacrisis hebben mensen minder gebruik gemaakt van fossiele brandstoffen en is ook de CO2 omlaag gegaan. Veel fabrieken produceerden minder wat ook een goed effect heeft gehad op het milieu. Toch is dit effect maar tijdelijk. Na de coronacrisis zal de economie herstellen en zal men er voor moeten waken dat de luchtvervuiling weer verder omhoog gaat. De kwaliteit van de leefomgeving moet blijvend worden verbeterd. Ook de biodiversiteitsbeleid en de duurzame ontwikkelingsdoelen mogen niet verder uit beeld raken volgens Mommaas.

Er worden verschillende aspecten genoemd die verbetert zouden moeten worden de komende tijd. Zo wordt de aandacht gevestigd op het mobiliteitsbeleid. Ook de verduurzaming van de woningmarkt is een belangrijk aspect waar de overheid aandacht aan moet blijven besteden. Daar hoort ook de energievoorziening bij. De energietransitie in Nederland is nog niet afgerond. Eigenlijk is de energietransitie nog maar nauwelijks begonnen. Veel woningen zijn nog aangesloten op aardgas. De omschakeling naar duurzame alternatieven is echter voor veel mensen nog niet technisch en financieel haalbaar. De overheid moet op dit gebied meedenken over effectieve betaalbare oplossingen die technisch haalbaar zijn.