Reductie van CO2 gaat sneller dan gedacht in Nederland in 2016

Nederland legt steeds meer de nadruk op het reduceren van CO2 emissie. Het is belangrijk dat de uitstoot van CO2 zo snel mogelijk omlaag gaat. Als dat namelijk gebeurd kan Nederland haar nationale en internationale klimaatafspraken nakomen. Er zijn inmiddels verschillende maatregelen genomen waaronder het sluiten van kolencentrales en de aanleg van windmolenparken. Als men nu naar de effecten daarvan kijkt dan kan men concluderen dat de reductie van de uitstoot van broeikasgassen sneller gaat dan verwacht.

De overheid maakte dit bekend tegenover de krant Trouw. Als de reductie van CO2 zo door blijft gaan dan is er in 2020 een reductie van ongeveer 23 procent ten opzichte van 1990. Dit is een aanzienlijk grotere CO2 reductie dan men eerder had ingeschat. Er moet echter wel een kanttekening worden geplaatst bij dit positieve nieuws. Er wordt namelijk een nieuwe rekenmethodiek gehanteerd om de CO2 uitstoot te bepalen. Men moet echter nog wel wat werk verzetten om te voldoen aan de gerechtelijke uitspraak in de zogenoemde Urgenda-zaak. Daarin is vastgelegd dat in 2020 de CO2 uitstoot in Nederland minimaal met 25 procent moet zijn teruggedrongen. Men is op de goede weg.