Arbeidsongeschikten kwamen moeilijk aan het werk van 2008-2014

Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) heeft een onderzoek gedaan naar de positie van arbeidsongeschikten op de arbeidsmarkt in de periode 2008 tot 2014. Hierover heeft het SCP een rapport gepubliceerd. Daaruit komt naar voren dat mensen met een lichamelijke of geestelijke beperking in de hiervoor genoemde periode minder makkelijk een betaalde baan konden bemachtigen. Bovendien zijn de mensen met een arbeidsbeperking die wel een baan hebben vaker ontevreden over hun baan. In de periode van 2008 tot 2014 daalde het aantal werknemers met gedeeltelijke arbeidsongeschiktheidsuitkering van 56 naar 43 procent

De onderzoekers van het SCP denken dat de daling toe te schrijven is aan de economische crisis. In een economische crisis zijn bedrijven minder geïnteresseerd om arbeidsgehandicapten een positie aan te bieden binnen een bedrijf. Ook wordt er in een economische crisis sneller afscheid genomen van mensen met een arbeidshandicap. Deze gegevens gaan over mensen die een beperking hebben en daarvoor een uitkering ontvangen. Er zijn ook mensen met een arbeidshandicap die daarvoor geen uitkering ontvangen. Ook onder deze groep neemt de arbeidsparticipatie af. In 2009 had nog ongeveer 60 procent van deze groep een baan. Vijf jaar later daalde dit naar 46 procent.

In het rapport concludeert het SCP dat er een steeds groter verschil ontstaat tussen de arbeidsparticipatie van mensen zonder een arbeidsbeperking en mensen met een arbeidsbeperking. De mensen met een arbeidsbeperking die wel aan het werk zijn geven aan dat ze minder tevreden zijn over hun werk. Dit ligt vooral aan de arbeidsomstandigheden die aanwezig zijn op de werkvloer. Verder denken mensen met een arbeidshandicap dat ze een kleinere kans hebben op promotie en dat er minder wordt geïnvesteerd in hun ontwikkeling door de werkgever, ten opzichte van collega’s die geen arbeidshandicap hebben.