Klimaatverdrag gaat Nederland veranderen vanaf 2016

Het Parijse klimaatverdrag is nu geen loos document meer. In plaats daarvan is het verdrag van kracht geworden nu het Europese Parlement met het klimaatverdrag heeft ingestemd. Daarvoor moesten in ieder geval 55 landen in de wereld het verdrag goedkeuren. Deze landen moesten echter gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor 55 procent van de wereldwijde uitstoot van schadelijke stoffen in de atmosfeer.  Inmiddels heeft men voldoende landen het klimaatverdrag goed laten keuren. Het klimaatverdrag is nu dus van kracht. Dat is echter nog maar het begin.

Nu moeten de landen die zich aan het klimaatverdrag gecommitteerd hebben ook aanpassen aan datgene dat het verdrag verlangt namelijk een dikwijls rigoureuze aanpak van de emissies van schadelijke stoffen. Dit heeft voor alle landen behoorlijke gevolgen. Ook Nederland zal volgens deskundigen de gevolgen van het verdrag gaan merken. Volgens Hans Mommaas, de directeur van het Planbureau voor de Leefomgeving, zal Nederland een revolutie moeten ondergaan op energiegebied.

Het Planbureau voor de Leefomgeving is het belangrijkste adviesorgaan voor de overheid op het gebied van energie en klimaat. De directeur van dit bureau geeft aan dat Nederland haar manier van leven anders zal moeten inrichten. Aardgas zal volgens hem niet meer worden gebruikt als brandstof voor de verwarming van de Nederlandse gebouwen. Ook zal men elektrisch gaan rijden. Verder zal ook het voedsel veranderen.  Men zal meer plantaardig voedsel eten dan vlees omdat plantaardig voedsel beter is voor het milieu. Nederland moet in 2023 in totaal 16 procent van haar energie uit duurzame energiebronnen opwekken.  Dit worden ook wel hernieuwbare energiebronnen genoemd.