Wereldwijd akkoord voor reductie hfk-broeikasgassen in 2016

In de Rwandese hoofdstad Kigali hebben 150 landen een nieuw akkoord gesloten over de reductie van hfk-broeikasgassen. In dit akkoord is bepaald dat de wereldwijde uitstoot van het broeikasgas fluorkoolwaterstof (hfk) moet worden teruggedrongen. Fluorkoolwaterstof is zeer schadelijk voor het milieu.  Deze stof is bijvoorbeeld tienduizend keer schadelijker in de atmosfeer dan koolstofdioxide. Fluorkoolwaterstof wordt met name in koeltechnische installaties gebruikt. Men treft deze stof onder meer aan in koelkasten waar hfk als koelmiddel wordt toegepast. Ook in airconditioninginstallaties wordt hfk gebruikt. Aangezien airconditioning in veel klimaatbeheersingsystemen wordt gebruikt kan men de conclusie trekken dat hfk breed wordt toegepast in de wereld.

In de rijke landen in de wereld moet met name de emissie van het schadelijke hfk teruggedrongen worden omdat in die landen veel koeltechniek wordt gebruikt en dus ook veel hfk. Ook zijn die landen kapitaalkrachtig genoeg om andere stoffen te ontwikkelen en te gebruiken in hun koeltechnische systemen. De Verenigde Staten en andere rijke landen moeten in 2019 de uitstoot van hfk met 10 procent hebben teruggedrongen. Minder rijke landen krijgen wat langer de tijd om de milieuproblemen rondom hfk aan te pakken.

China en een aantal ontwikkelingslanden krijgen bijvoorbeeld de tijd tot 2024 om de uitstoot van hfk te reduceren. Landen zoals India, Iran, Irak en Pakistan beginnen hiermee pas in 2029. Voor 2036 heeft men de afspraak gemaakt dat de reducering van fluorkoolwaterstof 85 procent is. Door te streven naar deze doelstelling komt men dichter bij het behalen van het Klimaatbesluit dat in 2015 in Parijs is gesloten tussen een groot aantal landen in de wereld. Het akkoord over de reductie van fluorkoolwaterstof wordt wereldwijd met vreugde ontvangen ook door milieorganisaties zoal Greenpeace. De Amerikaanse minister van Buitenlandse zaken John Kerry reageerde ook positief. Hij noemt het akkoord een grote overwinning voor de aarde.