Reddingsplan van Aldel afgewezen door minister Kamp

Woensdagavond 22 januari 2014 werd op het NOS bekend gemaakt dat het reddingsplan voor Aldel is afgewezen. Verschillende belangengroepen en de lokale overheid hadden eerder aan een plan gewerkt waarmee de aluminiumfabriek gered zou kunnen worden. Volgens hen zou dit kunnen met een financiële injectie van 50 miljoen euro. Er vonden verschillende demonstraties plaats waarin de werknemers onderstreepten dat ze graag hun baan willen behouden.

Aldel is een aluminium fabriek in Delfzijl. Door het faillissement zijn zeker 450 banen verdwenen in de regio. Het is lastig voor deze mensen om een andere baan te vinden in de aluminiumverwerking. Dit heeft te maken met het feit dat aluminiumverwerking een vrij uniek proces is. Daarom is het belangrijk dat goed gekeken wordt naar een mogelijke redding van Aldel.

De hoge energiekosten vormen voor het bedrijf een belangrijke kostenpost. Wanneer deze kostenpost zou kunnen worden verlaagd worden de kansen voor de redding van het bedrijf aanzienlijk vergroot. In het reddingsplan voor Aldel is veel aandacht besteed aan het verlagen van de energiekosten. De manier waarop deze plannen worden onderbouwd zijn echter onvoldoende voor minister Kamp van Economische Zaken.

Minister Kamp wijst de plannen om Aldel te redden momenteel af. Dit zou met name te weten zijn aan de financiële onderbouwing. Het is echter onduidelijk welke concrete aanpassingen minister Kamp in het plan wil terug zien om alsnog met een financiële injectie het bedrijf Aldel te redden. Vooralsnog krijgt Aldel geen geld en blijft het voormalig personeel zonder werk.

Reactie van Technisch Werken
De snelheid waarmee het reddingsplan voor Aldel werd gepresenteerd is bijzonder. Meestal gaan er maanden overheen voordat een concreet reddingsplan is gemaakt. Aan een reddingsplan moeten meestal verschillende belangengroeperingen werken en natuurlijk leden van het failliete bedrijf zelf. Dit zorgt er voor dat verschillende visies op elkaar afgestemd moeten worden. Dit kost tijd. Daarnaast is ook de financiële onderbouwing belangrijk. Zonder een duidelijke onderbouwing wordt het moeilijk om een bedrag van de overheid lost te kunnen krijgen.

Vermoedelijk zijn er al plannen opgesteld nog voordat het bedrijf daadwerkelijk failliet werd verklaard. Dit kan er voor zorgen dat er sneller concrete plannen ter tafel kunnen worden gebracht. Het is jammer dat deze ontwikkelingen gebeuren terwijl het personeel thuis werkloos afwacht wat hun lot in de toekomst zal zijn.