Maakindustrie van Nederland zal nieuwe impuls moeten krijgen

De Nederlandse maakindustrie neemt af. Op woensdag 22 januari 2014 werd door de NOS nogmaals onderstreept dat de maakindustrie in Nederland een minder groot aandeel heeft in de Nederlandse bedrijvigheid. Dit is jammer want Nederland had in het verleden verschillende toonaangevende bedrijven. Hierbij werd het voorbeeld aangedragen van de DAF fabriek. In Nederland wordt tegenwoordig minder geproduceerd dan vroeger. Andere landen in de wereld nemen de positie in de maakindustrie over. Doordat Aziatische landen over het algemeen lagere loonkosten hebben kunnen ze daar goedkoop produceren. Daarnaast ontwikkelen deze landen ook in toenemende mate hoogstaande technologieën. De combinatie van hoogwaardige technologie en goedkope productiekosten zorgt voor een enorm concurentievoordeel.

Een land als Nederland moet uitkijken voor haar concurrentiepositie op de wereldwijde markt. Overnames door Chinese bedrijven zorgen er voor dat veel technologie uit Nederland wordt overgekocht en in handen komt van opkomende economieën. Deze economieën groeien door deze ontwikkelingen alleen maar sterker ten opzichte van Nederland. De kwaliteit van Chinese producten wordt langzamerhand beter. Dit valt niet alleen Nederland op. Ook andere Europese landen zijn bezorgd over hun concurrentiepositie op de wereldwijde markt.

Daarom heeft de Europese commissie 100 miljoen euro beschikbaar gesteld voor bedrijven die zich bezig houden met de ontwikkeling van nieuwe technologische innovaties. De Europese commissie wil een nieuwe industriële revolutie in Europa bewerkstelligen. Producten moeten niet langer meer in landen buiten Europa worden gefabriceerd. Europa moet de productie meer in eigen beheer houden. In de volgende Europese top zullen regeringsleiders verder overleggen over de manier waarop de industrie in Europa kan worden ondersteund.

Het Nederlandse bedrijfsleven heeft aangegeven dat ze zich willen inzetten voor de groei in de industrie. Daarvoor moet wel een gunstig economisch klimaat worden gecreëerd. Een vermindering van de regeldruk en bureaucratie zijn hierbij belangrijke onderdelen. Ook zijn de energiekosten in Nederland verhoudingsgewijs hoog. Dit is ongunstig omdat daardoor de productiekosten omhoog gaan. Een goed voorbeeld van een bedrijvensector die lijd onder hoge energiekosten is  de aluminium verwerkende industrie.

Reactie van Technisch Werken
Op de website technischwerken is regelmatig onderstreept dat Nederland flink haar best moet doen om haar concurrentiepositie op de markt te heroveren. Nederland moet investeren in de maakindustrie. Daarbij moeten we ons niet richten op het maken van eenvoudige massaproducten. Onderscheid is belangrijk op de wereldmarkt. Nederlandse bedrijven zullen zich positief moeten onderscheiden van andere bedrijven door het maken van hoogwaardige technologische oplossingen. Deze oplossingen moeten aan de behoefte van een bepaald afzet gebied voldoen. Niet alleen het bedrijfsleven moet een nieuwe impuls leveren, opleidingsinstituten moeten duidelijk maken dat het bedrijfsleven behoefte heeft aan hoogwaardige technici. Het is belangrijk dat leerlingen en studenten doorleren in de techniek en de zogenaamde bètavakken. Opleidingen die voor de lol gevolgd kunnen worden zijn voor een groot deel tijdverspilling. Het is belangrijk dat opleidingsinstituten een eerlijke voorstelling geven van de kans op een baan voor de studenten. Hogere opgeleide technici zijn erg in trek bij het bedrijfsleven. Opleidingsinstituten moeten studenten stimuleren om deze opleidingen te volgen en af te ronden.