Energietransitie moet nieuwe impuls krijgen eind 2019

Aan het einde van 2019 is het duidelijk geworden dat de overheid haar energiedoelstellingen voor de komende jaren waarschijnlijk niet gaat halen. De rechtspraak in Nederland heeft de overheid echter wel verplicht om haar eigen doelstellingen na te komen. Dat is echter niet eenvoudig. Er zijn nieuwe maatregelen nodig maar minister Wiebes heeft aangegeven dat er eerst geen nieuwe maatregelen verwacht hoeven te worden. Zonder extra maatregelen gebeurt er niet veel. Dat is de afgelopen tijd al gebleken. Veel bedrijven en burgers kijken naar de overheid en het beleid van de overheid voordat ze beslissingen nemen. De overheid heeft onder andere subsidies beschikbaar gesteld voor het isoleren van woningen. Het isoleren is een onderdeel van de energiebesparing maar geen onderdeel van de energietransitie. De energietransitie is namelijk de daadwerkelijke transitie oftewel de omschakeling in de energiesector.

Deze omschakeling komt nog nauwelijks op gang omdat er nog geen goede alternatieven worden geboden voor aardgas. Warmtepompen zijn toepasbaar maar deze lagetemperatuurverwarming is niet altijd toepasbaar in oude woningen. Veel woningen in Nederland zijn nog aangesloten op aardgas. Deze fossiele brandstof kan opraken, is niet duurzaam en zorgt voor een hoge CO2 emissie. Daarom zoekt men naar een vervanger van deze brandstof zodat woningen toch verwarmd kunnen worden maar er geen onnodig schade wordt toegebracht aan het milieu. Waterstof wordt door veel spelers op de energiemarkt als oplossing genoemd. Voor de productie van waterstof zijn echter grote fabrieken nodig die veel elektrische energie verbruiken. Dat maakt de energietransitie naar waterstof lastig. Bovendien moeten alle woningen die een aardgasgestookte cv-ketel hebben een nieuwe waterstofketel krijgen. De komende tijd is er volop werk voor installatiemonteurs in Nederland. De echte impuls in de energiemarkt moet echter nog steeds door de overheid geboden worden.