Minister Kamp en de aanpak van malafide uitzendbureaus

Minister Henk Kamp van Sociale Zaken heeft woensdag 11 januari 2012 tijdens een bijeenkomst ter ere van de nieuwe Inspectie SZW gezegd dat hij het aantal malafide uitzendbureaus terug naar nul wil brengen. De nieuwe Inspectie SZW is op 1 januari ontstaan uit een fusie van de Arbeidsinspectie, de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD) en de inspectie Werk en Inkomen (IWI). Minister Kamp wil flinke boetes opleggen om malafide praktijken tegen te gaan. De malafide praktijken die volgens hem voorkomen zijn uitbuiting, illegale arbeid, mensensmokkel en ontduiking van premies en belastingen. Uitzendbureaus die zich hieraan schuldig maken kunnen rekenen op flinke hoge boetes. ”Malafide uitzendbureaus zijn een hardnekkig kwaad” volgens minister Kamp. Met boetes wil hij dit kwaad dus aanpakken.

Ik denk dat het lastig is om de zogenoemde ‘malafide uitzendbureaus’ op te sporen en aan te pakken. Je zou uitzendbureaus meer kunnen controleren op de vastgelegde regels. Veel regels zijn al heel duidelijk. Zo moeten medewerkers zich kunnen identificeren waardoor je illegale medewerkers moeilijk aan het werk kunt helpen als uitzendbureau. Het is echter moeilijk om de uitzendbureaus aan te pakken wanneer ze geheime afspraken hebben gemaakt met opdrachtgevers en hun medewerkers buiten het zich te werk stellen.

Deze praktijken komen wel voor in de akkerbouw en tuinbouw. Veel van die bedrijven moeten echter tijdens het plukseizoen wel een beroep doen op goedkope uitzendkrachten omdat ze anders de personeelskosten moeten doorvoeren in de prijzen van producten. Deze productkosten worden dan zo hoog dat de bedrijven niet kunnen concurreren met andere bedrijven of landen. Van een aantal bedrijven kunnen de ‘malafide’ uitzendbureaus dus medewerking verwachten.

Daarnaast zijn er zeer veel uitzendbureaus het is onmogelijk om alle uitzendbureaus te controleren. De enige methode is om dit steekproefsgewijs te doen. Voor uitzendbureaus die het niet zo nauw nemen met de regels kan het risico om gepakt te worden vrij klein en daardoor acceptabel zijn. Ze spelen het spel “alles of niets”. Wanneer het lukt om hun praktijken verborgen te houden kunnen ze veel geld verdienen en wanneer ze gepakt worden zijn ze alles kwijt door hoge boetes. Je moet in mijn ogen niet alleen de boetes verhogen maar ook de pakkans vergroten.