Overleg over het redden van aluminiumsmelter Aldel

Maandag 20 januari 2014 worden op een persconferentie de details van een plan bekend gemaakt waarmee Aldel in Delfzijl gered zou kunnen worden. Aan de ontwikkeling van dit plan hebben verschillende ondernemers uit de Eemsdelta meegewerkt. Zij hebben het plan samen met diverse belangenorganisaties organisaties gekeken of het mogelijk is om Aldel alsnog te redden. Ook de provincie Groningen schoof bij dit overleg aan.

Aldel is de naam een aluminiumsmelter in Delfzijl. De eerste twee letters van deze bedrijfsnaam zijn afgeleid van aluminium de laatste drie letters zijn afgeleid van de vestigingsplaats Delfzijl. Het bedrijf is kortgeleden failliet gegaan. Daardoor kwamen veel werknemers zonder werk te zitten. Aldel was een grote werkgever in de regio. Het faillissement kostte ongeveer 450 mensen hun baan. Daarnaast zijn er ook verschillende toeleveranciers gedupeerd door het faillissement. Ze missen een grote klant.

Dit zorgt er voor dat ondernemers, de provincie en verschillende belangenorganisaties hun best doen om een oplossing te vinden voor deze situatie. Omdat met name de energiekosten een belangrijke rol spelen bij aluminiumverwerking wordt deze kostenpost goed bekeken. Hierbij komen onder andere subsidieregelingen aan de orde voor groene stroom.

Reactie van Technisch Werken
Een goed initiatief dat men probeert Aldel te redden. Het is vooral belangrijk dat men naar de energiekosten kijkt. Dit zijn structurele kosten. Wanneer deze kosten verlaagd worden kan het bedrijf goedkoper produceren. Dit verbetert haar concurrentiepositie ten opzichte van landen waar de energieprijzen lager liggen. Voor de regio Groningen kan de redding van Aldel een belangrijke bijdrage leveren aan het behoud van banen. Dat is geen overbodige luxe in een economisch moeizame tijd.