Minister Henk Kamp wil meer tijdelijke contracten

Henk Kamp de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een brief naar de Tweede Kamer gestuurd. In deze brief geeft hij aan dat hij een voorstel gaat uitwerken waarin mogelijkheden worden geboden om werknemers gedurende een langere periode vaker een tijdelijk contract te geven.

Voordelen van het voorstel volgens Kamp
Tot op heden is het in Nederland zo geregeld dat een werkgever maximaal drie tijdelijke contracten mag bieden en dat daarna een vast contract moet worden geboden aan de werknemer. Minster Kamp wil werkgevers de mogelijkheid bieden om na een kort tijdelijk contract ook een langdurig tijdelijk contract te bieden. Dit voorstel zou volgens minster Kamp goed passen in de huidige ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Werknemers hebben tegenwoordig geen baan meer voor het hele leven en wisselen tijdens hun loopbaan van werkgever en functie.

Omdat werkgevers ook langere tijd van werknemers met bepaalde tijdscontracten gebruik kunnen maken zullen ze ook eerder overgaan tot het bieden van scholing aldus minister Kamp. Het investeren in personeel wordt aantrekkelijker wanneer je weet dat personeelsleden langere tijd bij een bedrijf aan de slag kunnen blijven.

Reactie van de CNV
De vakbond CNV is niet enthousiast over het voorstel van minister Kamp. CNV-vicevoorzitter Maurice Limmen geeft aan dat dit voorstel bijdraagt aan een ‘uitholling van de positie van werknemers’. “Het is weer een verdere stap in de ondermijning van de positie van werknemers in Nederland”. De vicevoorzitter geeft daarnaast aan dat “De situatie kan ontstaan dat je heel lang werkt voor een baas, maar dat dit gratis en voor niets is.” Wat betreft de scholingsmogelijkheden heeft de CNV ook een andere visie dan de minister. Hierover zegt CNV-vicevoorzitter Maurice Limmen.

“Bovendien ben ik bang dat juist precies het tegenovergestelde bewerkstelligd wordt: dat werkgevers juist niet zullen investeren in scholing, omdat ze een werknemer na een bepaalde periode makkelijker kunnen vervangen voor beter geschoold personeel.”

Mijn visie
De plannen van minister Kamp zijn op dit moment nog te ‘vaag’ om echt goed te kunnen beoordelen. Wanneer de plannen geconcretiseerd zijn kan pas echt gekeken worden naar de verwachte effecten. Nu worden regelmatig werknemers na 3 tijdelijke contracten uit bedrijven gezet omdat werkgevers geen risico willen lopen met het bieden van een vast contract. Een vast contract is voor de werkgever soms riskant omdat hij of zij dan aan de werknemer ‘vast’ zit en deze niet makkelijk kan ontslaan wanneer het met het bedrijf minder gaat dan verwacht. Loonkosten zijn voor bedrijven een grote kostenpost aan vaste lasten.

Daarom kiezen ze er vaak voor om tijdelijke contracten te bieden. De huidige ontwikkelingen in de economie zorgen er voor dat bedrijven extra voorzichtig en terughoudend zijn met investeringen. Ook het bieden van scholing is een investering die moet kunnen worden terugverdiend. Ik denk dat bedrijven hierover vooral met de werknemers rechtstreeks afspraken moeten maken.